Kiểm tra định kì giữa học kì 2 Toán Lớp 3

Bài 1 (1đ) Viết các số sau theo thứ tự từ lớn đến bé: 4208, 4802, 4280, 4082  

Bài 2 (2đ) Tính giá trị biểu thức: 
4 x (3785 - 1946) = 5746 + 1572 : 6 = 

Bài 3 (2đ) Tìm X 
a/ X x 8 = 5696 X : 3 = 1148 - 597 

Bài 4 (1đ) Một hình tròn có bán kính là 6 cm. Đường kính hình tròn đó là: 
A – 8 cm B – 12cm C - 3cm 

pdf 1 trang Thùy Dung 20/04/2023 1660
Bạn đang xem tài liệu "Kiểm tra định kì giữa học kì 2 Toán Lớp 3", để tải tài liệu gốc về máy hãy click vào nút Download ở trên.

File đính kèm:

  • pdfkiem_tra_dinh_ki_giua_hoc_ki_2_toan_lop_3.pdf

Nội dung text: Kiểm tra định kì giữa học kì 2 Toán Lớp 3

  1. Họ và tên Lớp 3 KIỂM TRA ĐỊNH KÌ GIỮA HỌC KÌ II- MÔN TOÁN LỚP 3 (Thời gian 40 phút) Bài 1 (1đ) Viết các số sau theo thứ tự từ lớn đến bé: 4208, 4802, 4280, 4082 Bài 2 (2đ) Tính giá trị biểu thức: 4 x (3785 - 1946) = 5746 + 1572 : 6 = Bài 3 (2đ) Tìm X a/ X x 8 = 5696 X : 3 = 1148 - 597 Bài 4 (1đ) Một hình tròn có bán kính là 6 cm. Đường kính hình tròn đó là: A – 8 cm B – 12cm C - 3cm Bài 5 (2đ) Có 125 kg bột mì đựng đầy vào 5 bao. Hỏi có 9 bao như vậy đựng được bao nhiêu kg bột mì? Bài giải: Bài 4: (2đ) Có 30 kg đỗ đựng đều vào 6 túi . Hỏi 4 túi như vậy có bao nhiêu kg đỗ ? Giải