Bài khảo sát giữa học kì II môn Toán Lớp 3 - Năm học 2021-2022

Bài 1( 2 điểm): Đặt tính rồi tính

5716 + 1759              5482 – 1856                 1308 x 6            2835 : 7

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

Bài 2( 2 điểm):

  1. Tính giá trị biểu thức:                                       b) Tìm X:

1680 + 124 x 3                                                     X  :  5  =  2340 -  512

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

docx 2 trang Thùy Dung 31/01/2023 11680
Bạn đang xem tài liệu "Bài khảo sát giữa học kì II môn Toán Lớp 3 - Năm học 2021-2022", để tải tài liệu gốc về máy hãy click vào nút Download ở trên.

File đính kèm:

  • docxbai_khao_sat_giua_hoc_ki_ii_mon_toan_lop_3_nam_hoc_2021_2022.docx

Nội dung text: Bài khảo sát giữa học kì II môn Toán Lớp 3 - Năm học 2021-2022

  1. TRƯỜNG TIỂU HỌC BÀI KHẢO SÁT GIỮA HỌC KÌ II . . MÔN: TOÁN – LỚP 3 Năm học: 2021 - 2022 Thời gian làm bài: 40 phút Họ và tên : Lớp: Điểm: Giáo viên coi và chấm (Họ tên, chữ ký) Nhận xét: Bài 1( 2 điểm): Đặt tính rồi tính 5716 + 1759 5482 – 1856 1308 x 6 2835 : 7 Bài 2( 2 điểm): a) Tính giá trị biểu thức: b) Tìm X: 1680 + 124 x 3 X : 5 = 2340 - 512 Bài 3( 1,5 điểm): Cho hình tròn tâm O. Hãy viết tên đoạn thẳng vào chỗ trống ( ) - Bán kính: O - Đường kính: A B - O là trung điểm của: C
  2. Bài 4( 3,5 điểm): Có 1620 gói kẹo được xếp đều vào 9 thùng. Hỏi 7 thùng như thế có bao nhiêu gói kẹo ? Tóm tắt Bài giải Bài 5(1 điểm): Tìm y, biết y là số chẵn có bốn chữ số và: 916 < y < 1003