Đề kiểm tra cuối học kì II môn Toán Lớp 3 - Đề 2

Bài 1: Giá trị biểu thức ( 42 017 + 39 274 ) : 3 là:
A. 25 096 B. 25 197 C. 27 097 D. 27 196
Bài 2: Giá trị biểu thức 45138 + 35256 : 4 là :
A. 42 952 B. 43 852 C. 53 962 D. 53 952
Bài 3: 20 cm2 + 10 cm2 + 15 cm2 = …………. cm2
A. 47 B. 45 C. 50 D. 46
Bài 4: Mỗi một vỏ chăn may hết 8 mét vải. Hỏi 16840 m vải thì may được bao nhiêu
cái vỏ chăn?
A. 2115 cái B. 2105 cái C. 134720 cái D. 3105 cái 
pdf 2 trang Thùy Dung 31/01/2023 5240
Bạn đang xem tài liệu "Đề kiểm tra cuối học kì II môn Toán Lớp 3 - Đề 2", để tải tài liệu gốc về máy hãy click vào nút Download ở trên.

File đính kèm:

  • pdfde_kiem_tra_cuoi_hoc_ki_ii_mon_toan_lop_3_de_2.pdf

Nội dung text: Đề kiểm tra cuối học kì II môn Toán Lớp 3 - Đề 2

  1. ĐỀ KIỂM TRA CUỐI HỌC KÌ II MÔN: TOÁN - LỚP 3 2 I. Phần trắc nghiệm (4 điểm) Khoanh vào chữ cái đặt trước câu trả lời đúng Bài 1: Giá trị biểu thức ( 42 017 + 39 274 ) : 3 là: A. 25 096 B. 25 197 C. 27 097 D. 27 196 Bài 2: Giá trị biểu thức 45138 + 35256 : 4 là : A. 42 952 B. 43 852 C. 53 962 D. 53 952 Bài 3: 20 cm2 + 10 cm2 + 15 cm2 = . cm2 A. 47 B. 45 C. 50 D. 46 Bài 4: Mỗi một vỏ chăn may hết 8 mét vải. Hỏi 16840 m vải thì may được bao nhiêu cái vỏ chăn? A. 2115 cái B. 2105 cái C. 134720 cái D. 3105 cái Bài 5: Một hình chữ nhật có chiều rộng bằng 24 dm, chiều dài gấp 3 lần chiều rộng. Chu vi hình chữ nhật đó là : A. 66 dm B. 86 dm C. 96 dm D. 192 dm hoc360.net Bài 6: Hình vẽ dưới đây có mấy góc vuông ? A. 4 B. 6 C. 3 D. 5 Bài 7: Số thích hợp để điền vao chỗ chấm : 86 753 + . = 15899 A. 72 246 B. 74 226 C. 72 264 D. 74 262 Bài 8: Chữ số 6 trong số 746 754 chỉ: A. 6 chục B. 6 trăm C. 6 nghìn D. 6 đơn vị II. Phần tự luận (6 điểm) Bài 1: (2 điểm) Đặt tính rồi tính: 39 178 + 6 079 21 756 – 15 843 3 608 7 25 986 : 6
  2. Bài 2: (2 điểm) Tìm X: X : 9 = 100 + 8 X 7 = 300 + 57 Bài 3: (2 điểm) Một hình chữ nhật có chiều rộng là 8 cm, chiều dài gấp 3 chiều rộng. Tính chu vi và diện tích hình chữ nhật đó? Tóm tắt Bài giải Group: