Đề thi học kì 1 môn Toán Lớp 3 Sách Kết nối tri thức với cuộc sống - Đề 4

Câu 1: Số chín trăm mười hai viết là:
A. 92 B. 902 C. 912
Câu 2: Cho số bé là 5, số lớn là 35. Hỏi số lớn gấp mấy lần số bé?
A. 8 lần B. 7 lần C. 9 lần
Câu 3: Số bé nhất có 3 chữ số khác nhau là:
A. 102 B. 101 C. 123
Câu 4: Giá trị của biểu thức 840 : (2 + 2) là::
A. 210 B. 220 C. 120
B. PHẦN TỰ LUẬN
Bài 1 : (2 điểm) Đặt tính rồi tính
533 + 128
728 – 245
172 x 4
798 : 7
docx 2 trang Minh Huyền 15/01/2024 240
Bạn đang xem tài liệu "Đề thi học kì 1 môn Toán Lớp 3 Sách Kết nối tri thức với cuộc sống - Đề 4", để tải tài liệu gốc về máy hãy click vào nút Download ở trên.

File đính kèm:

  • docxde_thi_hoc_ki_1_mon_toan_lop_3_sach_ket_noi_tri_thuc_voi_cuo.docx

Nội dung text: Đề thi học kì 1 môn Toán Lớp 3 Sách Kết nối tri thức với cuộc sống - Đề 4

  1. A. PHẦN TRẮC NGHIỆM (3 điểm) Khoanh vào chữ cái đặt trước kết quả đúng và hoàn thành tiếp các bài tập sau: Câu 1: Số chín trăm mười hai viết là: A. 92 B. 902 C. 912 Câu 2: Cho số bé là 5, số lớn là 35. Hỏi số lớn gấp mấy lần số bé? A. 8 lần B. 7 lần C. 9 lần Câu 3: Số bé nhất có 3 chữ số khác nhau là: A. 102 B. 101 C. 123 Câu 4: Giá trị của biểu thức 840 : (2 + 2) là:: A. 210 B. 220 C. 120 B. PHẦN TỰ LUẬN Bài 1 : (2 điểm) Đặt tính rồi tính 533 + 128 728 – 245 172 x 4 798 : 7 Bài 2: (2 điểm) Tìm xx biết: a. 90 : xx = 6 b. xx : 5 = 83 Bài 3: (2 điểm) Người ta xếp 100 cái bánh vào các hộp, mỗi hộp có 5 cái. Sau đó xếp các hộp vào thùng mỗi thùng 4 hộp. Hỏi có bao nhiêu thùng bánh?
  2. Bài 4: (1 điểm) Xét quan hệ các số trong một hình tròn sau rồi điền số thích hợp vào chỗ dấu chấm hỏi?