Bộ 5 đề kiểm tra giữa kì I sách Kết nối tri thức môn Toán Lớp 3 - Đề số 1 (Kèm đáp án)

Khoanh tròn vào chữ cái trước câu trả lời đúng: 
Câu 1. Tích của 6 và 4 là: 
A. 24 B. 10 C. 20 D. 28

 

Câu 2. Biết hiệu là 245, số trừ là 162, số bị trừ là: 
A. 83 B. 307 C. 407 D. 183

 

Câu 3. Cho dãy số: 3, 6, 9, 12,..., ...., ...., ...., 27, 30. Các số thích hợp điền vào chỗ 
chấm lần lượt là: 
A. 13, 14, 15, 16 B. 23, 24, 25, 26 
C. 14, 16, 18, 20 D. 15, 18, 21, 24 

pdf 4 trang Thùy Dung 17/02/2023 4200
Bạn đang xem tài liệu "Bộ 5 đề kiểm tra giữa kì I sách Kết nối tri thức môn Toán Lớp 3 - Đề số 1 (Kèm đáp án)", để tải tài liệu gốc về máy hãy click vào nút Download ở trên.

File đính kèm:

  • pdfbo_5_de_kiem_tra_giua_ki_i_sach_ket_noi_tri_thuc_mon_toan_lo.pdf
  • pdfĐáp án bộ 5 đề kiểm tra giữa kì I sách Kết nối tri thức môn Toán Lớp 3 - Đề số 1.pdf

Nội dung text: Bộ 5 đề kiểm tra giữa kì I sách Kết nối tri thức môn Toán Lớp 3 - Đề số 1 (Kèm đáp án)

  1. Toán lớp 3 ĐỀ KIỂM TRA GIỮA KÌ I (Sách kết nối tri thức) Đề số 1 Phần I. Trắc nghiệm (3 điểm) Khoanh tròn vào chữ cái trước câu trả lời đúng: Câu 1. Tích của 6 và 4 là: A. 24 B. 10 C. 20 D. 28 Câu 2. Biết hiệu là 245, số trừ là 162, số bị trừ là: A. 83 B. 307 C. 407 D. 183 Câu 3. Cho dãy số: 3, 6, 9, 12, , , , , 27, 30. Các số thích hợp điền vào chỗ chấm lần lượt là: A. 13, 14, 15, 16 B. 23, 24, 25, 26 C. 14, 16, 18, 20 D. 15, 18, 21, 24 Câu 4. Nhà của Sâu, Kiến và Ốc Sên nằm trên ba điểm A, B, C (như bức tranh). Đoạn thẳng AC dài 16cm và B là trung điểm của đoạn thẳng AC. Vậy khoảng cách từ nhà Kiến đến nhà Sâu là: A B C A. 6 cm B. 7 cm C. 8 cm D. 9 cm 1
  2. Toán lớp 3 Câu 5. Số? 9 ? x = 76 + 24 - 19 A. 6 B. 7 C. 8 D. 9 Câu 6. Bố An xây một cái bể cá hình chữ nhật (như bức tranh) và trồng hoa súng trong đó, Mỗi lá súng có dạng hình tròn đường kính 3 dm. Vậy chiều dài của bể cá là: A. 8 x 3 = 24 dm B. 3 x 8 = 24 dm C. 4 x 3 = 12 dm D. 3 x 4 = 12 dm Phần II. Tự luận (7 điểm) Bài 1. Tính 7 x 8 = 8 x 6 = 72 : 8 = 36 : 6 = 3 x 9 = 9 x 4 = 42 : 7 = 63 : 9 = 2
  3. Toán lớp 3 Bài 2. Đặt tính rồi tính 727 + 29 431 – 180 Bài 3. Số? a) 6 x = 54 b) + 169 = 582 c) 27 : = 9 d) 605 - = 461 Bài 4. Viết phép tính thích hợp. A B Hình tròn tâm O có đường kính bằng 7 dm. Vậy độ dài của đường gấp khúc ABDC là: O = (dm) C D Bài 5. Số? 1 số con bọ cánh cam là con 2 1 số con bọ cánh cam là con 5 3
  4. Toán lớp 3 Bài 6. Gia đình An có 8 người. Sau mỗi bữa cơm, mẹ An thường bổ cam, để cả nhà ăn tráng miệng. Mỗi thành viên trong gia đình ăn 3 miếng cam. a) Sau mỗi bữa cơm, gia đình An ăn hết bao nhiêu miếng cam? b) Hôm nay, An giúp mẹ bổ cam. An lấy 6 quả cam trong tủ lạnh và cắt thành các miếng nhỏ. Hỏi để đủ số miếng cam cho cả gia đình, An nên cắt mỗi quả cam thành mấy miếng? Bài giải 4