5 Đề kiểm tra giữa kì I sách Chân trời sáng tạo môn Toán Lớp 3 - Đề số 1 (Kèm đáp án)

Bài 4. Một cửa hàng cửa hàng buổi sáng bán được 218m vải. Số vải bán được 
trong buổi sáng bằng 1/3số vải bán được trong buổi chiều. Hỏi buổi chiều cửa 
hàng bán được bao nhiêu mét vải? 
Bài giải

Bài 5. Tìm số bị chia biết thương là số chẵn lớn nhất có hai chữ số khác nhau, số 
chia bằng 4 và số dư là số nhỏ nhất có thể có. 
Bài giải

 

 

 

 

 

pdf 4 trang Thùy Dung 18/02/2023 7820
Bạn đang xem tài liệu "5 Đề kiểm tra giữa kì I sách Chân trời sáng tạo môn Toán Lớp 3 - Đề số 1 (Kèm đáp án)", để tải tài liệu gốc về máy hãy click vào nút Download ở trên.

File đính kèm:

  • pdf5_de_kiem_tra_giua_ki_i_sach_chan_troi_sang_tao_mon_toan_lop.pdf
  • pdfĐáp án 5 Đề kiểm tra giữa kì I sách Chân trời sáng tạo môn Toán Lớp 3 - Đề số 1.pdf

Nội dung text: 5 Đề kiểm tra giữa kì I sách Chân trời sáng tạo môn Toán Lớp 3 - Đề số 1 (Kèm đáp án)

  1. Toán lớp 3 ĐỀ KIỂM TRA GIỮA KÌ I (Sách Chân trời sáng tạo) Đề số 1 Phần I. Trắc nghiệm (3 điểm) Khoanh tròn vào chữ cái trước câu trả lời đúng: Câu 1. Chọn câu trả lời đúng: A. 329 gồm 3 trăm, 2 chục và 9 đơn vị. B. 623 gồm 3 trăm, 2 chục và 6 đơn vị. C. Các số 817, 818, 809 được sắp xếp theo thứ tự từ bé đến lớn. D. 206 + 518 = 624 Câu 2. Dựa vào tóm tắt sau, tìm số cây của tổ 2. 32 cây Tổ 1: A. 40 cây B. 16 cây C. 24 cây D. 18 cây 8 cây Tổ 2: ? cây Câu 3. Mẹ sinh con năm 32 tuổi. Năm nay con 9 tuổi, hỏi hai năm trước mẹ bao nhiêu tuổi? A. 41 tuổi B. 40 tuổi C. 52 tuổi D. 39 tuổi Câu 4. Tìm x biết: x + 312 = 681 A. 429 B. 369 C. 399 D. 419 Câu 5. 16 mm + mm = 4 cm 1
  2. Toán lớp 3 A. 34 B. 24 C. 20 D. 30 Câu 6. Lớp 3A tổ chức sinh hoạt lớp từ 8 giờ 25 phút sáng đến 10 giờ 50 phút sáng. Hỏi lớp 3A đã tổ chức sinh hoạt lớp trong bao lâu? A. 2 giờ 25 phút B. 2 giờ 50 phút C. 1 giờ 75 phút D. 1 giờ 55 phút Phần II. Tự luận (7 điểm) Bài 1. Đặt tính rồi tính 572 + 254 917 – 165 432 : 4 128 x 5 2
  3. Toán lớp 3 Bài 2. Điền số thích hợp vào chỗ trống: a) : 5 x 3 65 ? ? b) : 4 x 5 52 ? ? 4 c) x 2 - ? 103 ? 108 d) x 4 : 2 ? ? 452 Bài 3. Tìm X biết: a) X x 4 = 492 b) X : 5 = 103 c) 842 – X = 294 d) X x 2 + 196 = 304 3
  4. Toán lớp 3 Bài 4. Một cửa hàng cửa hàng buổi sáng bán được 218m vải. Số vải bán được 1 trong buổi sáng bằng số vải bán được trong buổi chiều. Hỏi buổi chiều cửa 3 hàng bán được bao nhiêu mét vải? Bài giải Bài 5. Tìm số bị chia biết thương là số chẵn lớn nhất có hai chữ số khác nhau, số chia bằng 4 và số dư là số nhỏ nhất có thể có. Bài giải 4