Đề thi giữa học kì 2 môn Toán Lớp 3 - Đề số 1

1.Khoanh vào chữ đặt trước kết quả đúng :

a)Số gồm: chín nghìn, chín chục được viết là:

A.9990                      B.9900                       C.9090                         D.9009

b)Bốn số nào được viết theo thứ tự từ lớn đến bé ?

A.5872; 5728; 5278; 5287

B.5782; 5827; 5287; 5278

C.7852; 7582; 7285; 7258

D.7258; 7285; 7582; 7852

docx 2 trang Thùy Dung 01/02/2023 2000
Bạn đang xem tài liệu "Đề thi giữa học kì 2 môn Toán Lớp 3 - Đề số 1", để tải tài liệu gốc về máy hãy click vào nút Download ở trên.

File đính kèm:

  • docxde_thi_giua_hoc_ki_2_mon_toan_lop_3_de_so_1.docx

Nội dung text: Đề thi giữa học kì 2 môn Toán Lớp 3 - Đề số 1

  1. Đề 1 1.Khoanh vào chữ đặt trước kết quả đúng : a)Số gồm: chín nghìn, chín chục được viết là: A.9990 B.9900 C.9090 D.9009 b)Bốn số nào được viết theo thứ tự từ lớn đến bé ? A.5872; 5728; 5278; 5287 B.5782; 5827; 5287; 5278 C.7852; 7582; 7285; 7258 D.7258; 7285; 7582; 7852 2. Cho hình tròn tâm O Hãy viết tên đoạn thẳng vào chỗ trống ( ) - Bán kính . - Đường kính . - O là trung điểm của . 3. a) Đặt tính rồi tính : 7368 – 5359 1405 × 6 b)Tìm x, biết: 2009 : x = 7
  2. 4. Một mảnh đất hình chữ nhật có chiều dài là 224m, chiều rộng bằng chiều dài. Tính chu vi mảnh đất đó. 5. Trong một năm : a) Những tháng nào có 30 ngày ? b) Những tháng nào có 31 ngày ?