Bộ 20 đề ôn tập hè môn Toán Lớp 3 - Đề số 11 (Kèm đáp án)

Bài 1. Tìm x: 
a) (x + 24320) x 2 = 96740 
b) (98764 – x) : 3 = 12543 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Bài 2. Có hai thùng dầu, mỗi thùng có 20 lít dầu. Người ta đổ 12 lít dầu từ thùng 
thứ hai sang thùng thứ nhất. Hỏi lúc đó số lít dầu ở thùng thứ nhất gấp mấy lần số 
lít dầu ở thùng thứ hai? 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Bài 3. Một mảnh vườn hình chữ nhật có chiều dài 42m, chiều rộng kém chiều dài 
là 14m. Người ra rào xung quanh vườn và để cổng vào rộng 5m. Tính chiều dài 
hàng rào. 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
pdf 3 trang Thùy Dung 22/02/2023 1840
Bạn đang xem tài liệu "Bộ 20 đề ôn tập hè môn Toán Lớp 3 - Đề số 11 (Kèm đáp án)", để tải tài liệu gốc về máy hãy click vào nút Download ở trên.

File đính kèm:

  • pdfbo_20_de_on_tap_he_mon_toan_lop_3_de_so_11_kem_dap_an.pdf
  • pdfĐáp án Bộ 20 đề ôn tập hè môn Toán Lớp 3 - Đề số 11.pdf

Nội dung text: Bộ 20 đề ôn tập hè môn Toán Lớp 3 - Đề số 11 (Kèm đáp án)

  1. ĐỀ ÔN TẬP HÈ SỐ 11 I. CÁC BÀI ÔN TẬP BỔ TRỢ Bài 1. Tìm x: a) (x + 24320) x 2 = 96740 b) (98764 – x) : 3 = 12543 Bài 2. Có hai thùng dầu, mỗi thùng có 20 lít dầu. Người ta đổ 12 lít dầu từ thùng thứ hai sang thùng thứ nhất. Hỏi lúc đó số lít dầu ở thùng thứ nhất gấp mấy lần số lít dầu ở thùng thứ hai? Bài 3. Một mảnh vườn hình chữ nhật có chiều dài 42m, chiều rộng kém chiều dài là 14m. Người ra rào xung quanh vườn và để cổng vào rộng 5m. Tính chiều dài hàng rào. Bài 4. Cho hình vẽ sau: Trang 29
  2. Đếm số hình vuông và hình tam giác có trong hình. Bài 5. Có hai bao gạo, bao gạo thứ nhất nặng 6kg và bao gạo thứ hai nặng 8kg. Tổng số gạo ở hai bao là bao nhiêu? Bài 6. Trong một phép chia có dư có thương là 475, số chia là 9 và số dư là số dư lớn nhất. Tìm số bị chia trong phép chia. II. CÁC BÀI TOÁN TƯ DUY – TOÁN NÂNG CAO Bài 7. Số nào thay cho dấu ? Bài 8. Theo quy luật dưới đây, hình thứ 6 có bao nhiêu ô vuông được bôi xám? Trang 30
  3. Bài 9. Có bao nhiêu cách đi từ A đến B theo chiều mũi tên như hình dưới đây? Bài 10. Quan sát các phép toán sau đây: 5 2 = 5 + 55 = 60 1 3 = 1 + 11 + 111 = 123 2 4 = 2 + 22 + 222 + 2222 = 2468 Tìm giá trị của 4 5? Trang 31