Đề thi giữa học kì 2 môn Toán Lớp 3 - Đề số 5

1. Khoanh vào chữ (A, B, C, D) trước câu trả lời đúng :

a) Số gồm 6 nghìn và 5 đơn vị viết là :

A.605                      B.6050                       C.6005                        D.6500

b) Số liền sau của số 7890 là:

A.7889                       B.8890                         C.7900                        D.7891

c) 17m 3cm = …. cm

A.137                          B.173                      C.1730                            D.1703

2. Đúng ghi Đ, sai ghi S vào ô

a)23 nhân 5 nhân 2 có kết quả là 203

docx 2 trang Thùy Dung 01/02/2023 3700
Bạn đang xem tài liệu "Đề thi giữa học kì 2 môn Toán Lớp 3 - Đề số 5", để tải tài liệu gốc về máy hãy click vào nút Download ở trên.

File đính kèm:

  • docxde_thi_giua_hoc_ki_2_mon_toan_lop_3_de_so_5.docx

Nội dung text: Đề thi giữa học kì 2 môn Toán Lớp 3 - Đề số 5

  1. Đề 5 1. Khoanh vào chữ (A, B, C, D) trước câu trả lời đúng : a) Số gồm 6 nghìn và 5 đơn vị viết là : A.605 B.6050 C.6005 D.6500 b) Số liền sau của số 7890 là: A.7889 B.8890 C.7900 D.7891 c) 17m 3cm = . cm A.137 B.173 C.1730 D.1703 2. Đúng ghi Đ, sai ghi S vào ô a)23 nhân 5 nhân 2 có kết quả là 203 3. Điền số thích hợp vào chỗ trống : 4. Đặt tính rồi tính : 2476 × 6 5607 : 7 5. Tìm : 6. Một phân xưởng phải may 2430 bộ quần áo. Phân xưởng đã may được số bộ quần áo đó. Hỏi phân xưởng còn phải may bao nhiêu bộ quần áo nữa ?
  2. 7. Điền số thích hợp vào chỗ chấm : Hình vẽ bên có : hình tam giác góc vuông