Đề thi học kì 2 môn Toán Lớp 3 - Đề 13 (Có đáp án)

Câu 10 (M4): Một đoàn khách có 92 người đến thăm quan khu du lịch Tràng An. Đoàn khách đi
thuyền để thăm hang động. Biết mỗi thuyền chở được nhiều nhất 6 người (không kể người chèo
thuyền). Như vậy cân ít nhất số chiếc thuyền để chở hết đoàn khách đó là:
A. 15 thuyền B. 16 thuyền C. 17thuyền D. 18 thuyền

Phần IL Thực hiện theo yêu cầu của mỗi câu hải, bài tập ri viết kết quả, câu trả lời
hoặc đáp án đúng vào chỗ trắng (...) (2 điểm)
Câu I1(M2). Có 480kg gạo chia đều vào 8 bao. Hỏi 5 bao gạo đó chứa bao nhiêu ki-lô-gam
gạo?
pdf 3 trang Thùy Dung 31/01/2023 2420
Bạn đang xem tài liệu "Đề thi học kì 2 môn Toán Lớp 3 - Đề 13 (Có đáp án)", để tải tài liệu gốc về máy hãy click vào nút Download ở trên.

File đính kèm:

  • pdfde_thi_hoc_ki_2_mon_toan_lop_3_de_13_co_dap_an.pdf