Đề thi học kì 1 môn Toán Lớp 3 Sách Kết nối tri thức với cuộc sống - Đề 5

Bài 1: Khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng:
a) Số liền trước của 130 là:
A. 131 B. 140 C. 129 D. 120
b) Một cái ao hình vuông có cạnh 6 m. Chu vi của hình vuông đó là:
A. 24m B.36 m C. 10m D. 12 cm
c) 9m 8cm = …. cm . Số thích hợp cần điền vào chỗ chấm là:
A. 98 B. 908 C. 980 D . 9080
d) Gấp 7 lít lên 10 lần thì được:
A. 15 lít B. 49 lít C. 70 lít D. 65 lít
Câu 2. Số nhỏ nhất có 4 chữ số là:
A. 1011 B. 1001 C. 1000 D. 1111
Câu 3. Nhà em có 24 con gà. Số vịt nhiều hơn số gà là 2 con. Hỏi nhà em có bao nhiêu con vịt?
A. 8 con B. 10 con C. 12 con D. 22 con
docx 2 trang Minh Huyền 15/01/2024 220
Bạn đang xem tài liệu "Đề thi học kì 1 môn Toán Lớp 3 Sách Kết nối tri thức với cuộc sống - Đề 5", để tải tài liệu gốc về máy hãy click vào nút Download ở trên.

File đính kèm:

  • docxde_thi_hoc_ki_1_mon_toan_lop_3_sach_ket_noi_tri_thuc_voi_cuo.docx

Nội dung text: Đề thi học kì 1 môn Toán Lớp 3 Sách Kết nối tri thức với cuộc sống - Đề 5

  1. Bài 1: Khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng: a) Số liền trước của 130 là: A. 131 B. 140 C. 129 D. 120 b) Một cái ao hình vuông có cạnh 6 m. Chu vi của hình vuông đó là: A. 24m B.36 m C. 10m D. 12 cm c) 9m 8cm = . cm . Số thích hợp cần điền vào chỗ chấm là: A. 98 B. 908 C. 980 D . 9080 d) Gấp 7 lít lên 10 lần thì được: A. 15 lít B. 49 lít C. 70 lít D. 65 lít Câu 2. Số nhỏ nhất có 4 chữ số là: A. 1011 B. 1001 C. 1000 D. 1111 Câu 3. Nhà em có 24 con gà. Số vịt nhiều hơn số gà là 2 con. Hỏi nhà em có bao nhiêu con vịt? A. 8 con B. 10 con C. 12 con D. 22 con Câu 4: 549 + X = 1326 X - 636 = 5618 Bài 5: Lan có 6 hộp kẹo, Lan cho bạn 24 viên kẹo thì Lan còn lại 4 hộp kẹo nguyên. Hỏi Lan có tất cả bao nhiêu viên kẹo? Bài giải:
  2. Bài 6: Một cửa hàng nhập về 168 bao đường và chia đều vào 3 kho, sau đó lại nhập thêm vào mỗi kho 16 bao đường và bán hết số bao đường trong 2 kho. Hỏi cửa hàng đã bán bao nhiêu bao đường? Bài giải: