Đề thi giữa kì 2 môn Toán Lớp 3 - Năm học 2021-2022 - Đề 1

Câu 1: Số lớn nhất trong các số 8910, 8091, 8190, 8019 là
A. 8910
B. 8091
C. 8190
D. 8019
Câu 2: Chọn khẳng định sai trong các khẳng định sau
A. Độ dài bán kính bằng một nửa độ dài đường kính
B. Độ dài đường kính gấp đôi bán kính
C. Độ dài các bán kính không bằng nhau
D. Tâm của hình tròn là trung điểm của đường kính
Câu 3: Ngày 27 tháng 2 năm 2011 là ngày chủ nhật. Hỏi ngày 01 tháng 3 cùngnăm là
ngày
A. Thứ sáu
B. Thứ ba
C. Thứ tư
D. Thứ năm 
pdf 4 trang Thùy Dung 31/01/2023 3680
Bạn đang xem tài liệu "Đề thi giữa kì 2 môn Toán Lớp 3 - Năm học 2021-2022 - Đề 1", để tải tài liệu gốc về máy hãy click vào nút Download ở trên.

File đính kèm:

  • pdfde_thi_giua_ki_2_mon_toan_lop_3_nam_hoc_2021_2022_de_1.pdf

Nội dung text: Đề thi giữa kì 2 môn Toán Lớp 3 - Năm học 2021-2022 - Đề 1

  1. Đề thi giữa kì 2 lớp 3 môn Toán năm 2021-2022 - Đề 1 Phần I. Trắc nghiệm (3 điểm) Khoanh vào chữ cái đặt trước câu trả lời đúngnhất: Câu 1: Số lớn nhất trong các số 8910, 8091, 8190, 8019 là A. 8910 B. 8091 C. 8190 D. 8019 Câu 2: Chọn khẳng định sai trong các khẳng định sau A. Độ dài bán kính bằng một nửa độ dài đường kính B. Độ dài đường kính gấp đôi bán kính C. Độ dài các bán kính không bằng nhau D. Tâm của hình tròn là trung điểm của đường kính Câu 3: Ngày 27 tháng 2 năm 2011 là ngày chủ nhật. Hỏi ngày 01 tháng 3 cùngnăm là ngày A. Thứ sáu B. Thứ ba C. Thứ tư D. Thứ năm
  2. Câu 4: Một cuộn vải dài 84 m, đã bán 1/3 cuộn vải. Hỏi cuộn vải còn lại bao nhiêu m A. 28 m B. 60 m C. 24 m D. 56 m Câu 5: Viết số thích hợp vào chỗ chấm: 4396, 4397, , 4399 A. 4395 B. 4394 C. 4440 D. 4398 Câu 6: Số bé nhất có 3 chữ số khác nhau là A. 100 B. 101 C. 102 D. 103 Phần II. Tự luận (7 điểm) Câu 1: Điền dấu >, <, = a) 2543 2549 b) 26513 26517 c) 4271 4271 d) 100 000 99 999 e) 43 000 42 000 + 1000 f) 72100 72 099 Câu 2: Tìm x biết
  3. a. x – 2143 = 4465 b. x x 3 = 6963 Câu 3: Một ô tô chạy quãng đường dài 100 km hết 10 lít xăng. Hỏi với cách chạy như thế, khi chạy hết 8 lít xăng thì ô tô đó chạy được quãng đường bao nhiêu km? Đáp án Đề thi giữa kì 2 lớp 3 môn Toán năm 2021-2022 Phần I. Trắc nghiệm (3 điểm) Mỗi câu đúng được 0,5 điểm: Câu 1 2 3 4 5 6 Đáp án A C B D D C Phần II. Tự luận (7 điểm) Câu 1 (3 điểm): Mỗi câu trả lời đúng được 0,5 điểm: a) 2543 99999 e) 43000 = 42000 + 1000 e) 72100 > 72099 Câu 2 (2 điểm): a. x – 2143 = 4465 x = 4465 + 2143 x = 6608 b. x x 3 = 6963 x = 6963 : 3
  4. x = 2321 Câu 3 (2 điểm): Với 1 lít xăng, ô tô chạy được quãng đường là 100 : 10 = 10 (km) Khi chạy hết 8 lít xăng thì ô tô đó chạy được quãng đường là 8 x 10 = 80 (km) Đáp số: 80 km