Đề thi giữa học kì 2 môn Toán Lớp 3 - Đề số 3

Phần 1.Khoanh tròn vào chữ có câu trả lời đúng nhất

1. Số gồm 5 nghìn, 6 trăm, 5 chục, ba đơn vị được viết là :

a) 6553                                         b) 5635                                   c) 5653

2. 3426 = 3000 + … + 20 + 6

Số thích hợp viết vào chỗ chấm là:

a) 4000                                     b) 400                                   c) 40

3.Số lớn nhất trong các số: 9990; 9090; 9890; 8990; 9980 là :

a) 9890                                      b) 9980                                 c) 9990

4.Trong hình dưới, trung điểm của đoạn thẳng AB là:

a)Điểm P                          b)Điểm M                              c)Điểm Q

docx 3 trang Thùy Dung 01/02/2023 4100
Bạn đang xem tài liệu "Đề thi giữa học kì 2 môn Toán Lớp 3 - Đề số 3", để tải tài liệu gốc về máy hãy click vào nút Download ở trên.

File đính kèm:

  • docxde_thi_giua_hoc_ki_2_mon_toan_lop_3_de_so_3.docx

Nội dung text: Đề thi giữa học kì 2 môn Toán Lớp 3 - Đề số 3

  1. Đề 3 Phần 1.Khoanh tròn vào chữ có câu trả lời đúng nhất 1. Số gồm 5 nghìn, 6 trăm, 5 chục, ba đơn vị được viết là : a) 6553 b) 5635 c) 5653 2. 3426 = 3000 + + 20 + 6 Số thích hợp viết vào chỗ chấm là: a) 4000 b) 400 c) 40 3.Số lớn nhất trong các số: 9990; 9090; 9890; 8990; 9980 là : a) 9890 b) 9980 c) 9990 4.Trong hình dưới, trung điểm của đoạn thẳng AB là: a)Điểm P b)Điểm M c)Điểm Q 5.Đồng hồ chỉ : a) 8 giờ 15 phút b) 9 giờ 15 phút c) 3 giờ 40 phút 6. Tháng tám trong năm có: a) 29 ngày b) 30 ngày c) 31 ngày
  2. 7. Ngày 30 tháng 5 là ngày chủ nhật thì ngày 1 tháng 6 cùng năm đó là: a) Thứ hai b) Thứ ba c) Thứ tư 8.Các đường kính có trong hình tròn tâm O bên là: a) AB và MN b) AB và CD c) CD và MN Phần 2. 1.Viết các số: 5054; 4505; 5450; 4550; 5045 Theo thứ tự từ lớn đến bé: 2.Tính ( có đặt tính ) 3456 + 2918 3091 – 1658 . . . . . . 3.Tìm x: 5 x x = 3570 x : 4 = 1623 . . . .
  3. 4.Hùng mua 3 quyển vở hết 10200 đồng. Hỏi nếu mua 5 quyển vở như thế thì hết bao nhiêu tiền ?