Đề thi giữa học kì 2 môn Toán Lớp 3 - Đề số 2

1. Khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng:

a)Số gồm có :9 nghìn, 1 chục và 6 đơn vị là số:

A.9016                           B.9106                             C.9116                      D.916

b)Số lớn nhất có 4 chữ số mà chữ số ở mỗi hàng đều khác nhau là :

A.9999                     B.9012                         C.9876                         D.9123

2. Điền kết quả thích hợp vào :

3. Ghi Đ hoặc S vào ô :

a)Từ 1000 đến 10 000 có 10 số tròn nghìn

b)999m > 1km

c)

 

docx 2 trang Thùy Dung 01/02/2023 2020
Bạn đang xem tài liệu "Đề thi giữa học kì 2 môn Toán Lớp 3 - Đề số 2", để tải tài liệu gốc về máy hãy click vào nút Download ở trên.

File đính kèm:

  • docxde_thi_giua_hoc_ki_2_mon_toan_lop_3_de_so_2.docx

Nội dung text: Đề thi giữa học kì 2 môn Toán Lớp 3 - Đề số 2

  1. Đề 2 1. Khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng: a)Số gồm có :9 nghìn, 1 chục và 6 đơn vị là số: A.9016 B.9106 C.9116 D.916 b)Số lớn nhất có 4 chữ số mà chữ số ở mỗi hàng đều khác nhau là : A.9999 B.9012 C.9876 D.9123 2. Điền kết quả thích hợp vào : 3. Ghi Đ hoặc S vào ô : a)Từ 1000 đến 10 000 có 10 số tròn nghìn b)999m > 1km c) 1. C là điểm ở giữa 2 điểm A và B 2. A, I, B là 3 điểm thẳng hàng 4. Đặt tính rồi tính: 2009 – 1503 1508 × 5 2763 : 9 5. a) Một khu đất hình chữ nhật có nửa chu vi là 120m, chiều dài là 75m. Tính chiều rộng khu đất ấy. b)Tính chu vi hình vuông có cạnh bằng chiều dài khu đất nêu trên
  2. 6.Ghi ra tất cả các cách sắp xếp 3 bạn A, B, C vào ngồi chung ở một bàn, theo mẫu :