Đề kiểm tra học kì II môn Toán Lớp 3 - Đề số 4

1.Đọc, viết số vào chỗ trống (…)
 

Viết số Đọc
2008 Hai nghìn không trăm linh tám
6385 ………………………………..
….. Ba nghìn không trăm mười hai
7120 ……………………………….
….. Sáu nghìn bốn trăm chín mươi bảy

2.a) Điền số thích hợp vào chỗ trống (…)
b)Số bé nhất có 4 chữ số là:…….
c)Số liền trước của 1000 là :…….. 
 

pdf 2 trang Thùy Dung 31/01/2023 1900
Bạn đang xem tài liệu "Đề kiểm tra học kì II môn Toán Lớp 3 - Đề số 4", để tải tài liệu gốc về máy hãy click vào nút Download ở trên.

File đính kèm:

  • pdfde_kiem_tra_hoc_ki_ii_mon_toan_lop_3_de_so_4.pdf

Nội dung text: Đề kiểm tra học kì II môn Toán Lớp 3 - Đề số 4

  1. ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ TIẾNG VIỆT – TOÁN 3 MÔN TOÁN KIỂM TRA GIỮA HỌC KÌ II Đề 4 Phần 1 1.Đọc, viết số vào chỗ trống ( ) Viết số Đọc 2008 Hai nghìn không trăm linh tám 6385 Ba nghìn không trăm mười hai 7120 . Sáu nghìn bốn trăm chín mươi bảy 2.a) Điền số thích hợp vào chỗ trống ( ) b)Số bé nhất có 4 chữ số là: . c)Số liền trước của 1000 là : 3.Nêu tên các bán kính, đường kính có trong hình tròn bên : -Bán kính:
  2. -Đường kính: Phần 2 1.Đặt tính rồi tính: 805 + 6478 1317 x 5 3204 : 3 . . . . . . . . . 2.Tìm x: 7547- x = 729 x – 4020 = 111 . . . . 3.Có 40 lít dầu đựng đều trong 5 can. Hỏi 4 can dầu có bao nhiêu lít dầu ? Bài giải . . . .