Đề kiểm tra học kì II môn Toán Lớp 3 - Đề 9

1.Số lớn nhất trong các số sau:54 893; 53 999; 54 939; 54 993 là số nào ?
 

̇ 54 893 ̇ 54 939 ̇ 53 999 ̇ 54 993
2. 4m8cm = ……cm      
Số thích hợp viết vào chỗ chấm là:      
̇ 48 ̇ 408 ̇ 480 ̇ 4008
3.Số liền sau của số 72 809 là:      
̇ 72 808 ̇ 72 810 ̇ 72 806 ̇ 72 812

4.Đồng hồ chỉ mấy giờ? ( ghi vào khung trống )
5.Đúng ghi Đ, sai ghi S vào ô trống:
Hình chữ nhật có chiều dài 16cm, chiều rộng là 10cm, thì có:
-Chu vi là: 160cm ̇
-Diện tích là: 160cm2 ̇ 
 

pdf 3 trang Thùy Dung 31/01/2023 2300
Bạn đang xem tài liệu "Đề kiểm tra học kì II môn Toán Lớp 3 - Đề 9", để tải tài liệu gốc về máy hãy click vào nút Download ở trên.

File đính kèm:

  • pdfde_kiem_tra_hoc_ki_ii_mon_toan_lop_3_de_9.pdf

Nội dung text: Đề kiểm tra học kì II môn Toán Lớp 3 - Đề 9

  1. ĐỀ KI ỂM TRA HỌC KÌ TIẾNG VIỆT – TOÁN 3 MÔN TOÁN KIỂM TRA HỌC KÌ II Đề 9 Phần 1.Đánh x vào ô trống trước ý trả l ời đúng câu 1, 2 và 3 và đọc kĩ yêu cầu ở câu 4, 5 để th ực hiện cho đúng yêu cầu 1.Số l ớn nhất trong các số sau :54 893; 53 999; 54 939; 54 993 là số nào ? ̇ 54 893 ̇ 54 939 ̇ 53 999 ̇ 54 993 2. 4m8cm = cm Số thích hợp viết vào chỗ chấm là: ̇ 48 ̇ 408 ̇ 480 ̇ 4008 3.Số liền sau của số 72 809 là: ̇ 72 808 ̇ 72 810 ̇ 72 806 ̇ 72 812 4.Đồng hồ chỉ mấy giờ? ( ghi vào khung trống ) 5.Đúng ghi Đ, sai ghi S vào ô trống: Hình chữ nhật có chiều dài 16cm, chiều rộng là 10cm, thì có: -Chu vi là: 160cm ̇ -Diện tích là: 160cm2 ̇ Phần 2 1.Điền dấu >; <; = thích hợp vào ̇ : 89 529 ̇ 89 520 4500 + 300 ̇ 4800
  2. 2.Đặt tính rồi tính : 63 456 + 21 817 97 261 – 23 819 17 102 x 5 63 108 : 9 3.Tìm y : y : 5 = 5115 4.Bạn An mua 5 gói kẹo cùng loại phải tr ả 45 000 đồng. Hỏi bạn mua 7 gói kẹ o như th ế thì phải tr ả bao nhiêu tiền ? Bài giả i . . . . 5.Tính diện tích phần in đậm ?
  3. Bài giải . . . .