Đề kiểm tra học kì 1 môn Toán Lớp 3 Sách Cánh diều - Đề 3 (Có đáp án)

I. TRẮC NGHIỆM

(Khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng)

Câu 1. Giảm 540 đi 6 lần ta được:

A. 85 B. 90 C. 534 D. 95

Câu 2. 3 là số dư của phép chia:

A. 86 : 4 B. 247 : 2 C. 695 : 3 D. 508 : 5

Câu 3. Hình đã khoanh vào số quả dâu tây là:

Câu 4. Một mảnh vườn hình chữ nhật có chu vi là 86 m và chiều rộng là 18 m. Chiều dài của mảnh vườn đó là:

A. 25 m B. 68 m C. 43 m D. 34 m

Câu 5. Hai chị em Mai và Nam giúp bố mẹ thu hoạch bưởi. Nam hái được 32 quả bưởi. Mai hái được số quả bưởi gấp 3 lần số bưởi của Nam hái. Vậy cả hai chị em hái được:

A. 96 quả bưởi B. 35 quả bưởi C. 116 quả bưởi D. 128 quả bưởi

pdf 5 trang Minh Huyền 12/01/2024 180
Bạn đang xem tài liệu "Đề kiểm tra học kì 1 môn Toán Lớp 3 Sách Cánh diều - Đề 3 (Có đáp án)", để tải tài liệu gốc về máy hãy click vào nút Download ở trên.

File đính kèm:

  • pdfde_kiem_tra_hoc_ki_1_mon_toan_lop_3_sach_canh_dieu_de_3_co_d.pdf

Nội dung text: Đề kiểm tra học kì 1 môn Toán Lớp 3 Sách Cánh diều - Đề 3 (Có đáp án)

  1. Họ và tên: ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ 1 Lớp: Môn: Toán – Lớp 3 Bộ sách: Cánh diều Thời giam làm bài: 40 phút I. TRẮC NGHIỆM (Khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng) Câu 1. Giảm 540 đi 6 lần ta được: A. 85 B. 90 C. 534 D. 95 Câu 2. 3 là số dư của phép chia: A. 86 : 4 B. 247 : 2 C. 695 : 3 D. 508 : 5 1 Câu 3. Hình đã khoanh vào số quả dâu tây là: 6 Câu 4. Một mảnh vườn hình chữ nhật có chu vi là 86 m và chiều rộng là 18 m. Chiều dài của mảnh vườn đó là: A. 25 m B. 68 m C. 43 m D. 34 m Câu 5. Hai chị em Mai và Nam giúp bố mẹ thu hoạch bưởi. Nam hái được 32 quả bưởi. Mai hái được số quả bưởi gấp 3 lần số bưởi của Nam hái. Vậy cả hai chị em hái được: A. 96 quả bưởi B. 35 quả bưởi C. 116 quả bưởi D. 128 quả bưởi Câu 6. Hình vẽ có: A. 3 hình tam giác và 1 hình tứ giác B. 3 hình tam giác và 2 hình tứ giác C. 4 hình tam giác và 1 hình tứ giác D. 4 hình tam giác và 2 hình tứ giác 1
  2. PHẦN 2. TỰ LUẬN Câu 1. Đặt tính rồi tính: a) 112 x 4 b) 965 : 3 . . . Câu 2. Tính giá trị của biểu thức: a) 101 x (9 : 3) = = b) 476 – 86 : 2 = . = Câu 3. >, <, = ? a) 100 mm x 8 54 dm : 6 b) 1 kg 332 g x 3 Câu 4. Chị Lan thu hoạch được 138 bông hoa hồng, chị Mai thu hoạch được 182 bông hoa hồng. Hai chị xếp đều tất cả số hoa đó vào 8 bó. Hỏi mỗi bó có bao nhiêu bông hoa? . . . . Câu 5. Một xưởng may dùng 308 m vải để may quần áo công nhân. Mỗi bộ quần áo công nhân hết 3 mét vải. Hỏi có thể may được nhiểu nhất bao nhiêu bộ quần áo công nhân và còn thừa mấy mét vải? . . . . 2
  3. HƯỚNG DẪN GIẢI CHI TIẾT I. TRẮC NGHIỆM 1. B 2. D 3. C 4. A 5. D 6. D II. TỰ LUẬN Câu 1. Đặt tính rồi tính: a) 112 x 4 b) 965 : 3 Phương pháp giải - Đặt tính sao cho các chữ số cùng hàng thẳng cột với nhau. - Thực hiện nhân lần lượt từ phải sang trái - Thực hiện chia lần lượt từ trái sang phải Lời giải chi tiết 965 3 9 321 06 6 112 05 a) 4 b) 3 448 2 Câu 2. Tính giá trị của biểu thức: a) 101 x (9 : 3) = = b) 476 – 86 : 2 = . = Phương pháp giải - Với biểu thức có chứa dấu ngoặc ta thực hiện phép tính trong ngoặc trước - Với biểu thức có chứa phép tính cộng, trừ, nhân, chia ta thực hiện phép tính nhân, chia trước. Thực hiện phép tính cộng, trừ sau. Lời giải chi tiết a) 101 x (9 : 3) = 101 x 3 = 303 b) 476 – 86 : 2 = 476 – 43 = 433 3
  4. Câu 3. >, 332 g x 3 Câu 4. Chị Lan thu hoạch được 138 bông hoa hồng, chị Mai thu hoạch được 182 bông hoa hồng. Hai chị xếp đều tất cả số hoa đó vào 8 bó. Hỏi mỗi bó có bao nhiêu bông hoa? Phương pháp giải - Tìm tổng số bông hoa chị Lan và Mai thu hoạch được - Số bông hoa ở mỗi bó = tổng số bông hoa : 8 Lời giải chi tiết Hai chị Lan và Mai thu hoạch được số bông hoa là 138 + 182 = 320 (bông hoa) Mỗi bó có số bông hoa là 320 : 8 = 40 (bông hoa) Đáp số: 40 bông hoa hồng Câu 5. Một xưởng may dùng 308 m vải để may quần áo công nhân. Mỗi bộ quần áo công nhân hết 3 mét vải. Hỏi có thể may được nhiểu nhất bao nhiêu bộ quần áo công nhân và còn thừa mấy mét vải? Phương pháp giải Thực hiện phép chia 308 : 3 để trả lời câu hỏi của bài toán Lời giải chi tiết Ta có 308 : 3 = 102 (dư 2) Vậy có thể may được nhiều nhất 102 bộ quần áo công nhân và còn dư 2 mét vải. HẾT 4