Đề thi giữa kì 2 môn Toán Lớp 3 - Năm học 2021-2022 - Đề 2

Câu 1: Số lớn nhất trong các số: 9784, 9487, 9874, 9847
 A. 9784
 B. 9487
 C. 9874
 D. 9847
Câu 2: Số nhỏ nhất trong các số: 4031, 4310, 4301, 4013 là
 A. 4031
 B. 4013
 C. 4310
 D. 4301
Câu 3: Trong các độ dài: 200 m, 200 dm, 2000 cm, 2 km. Độ dài nào
lớn nhất
 A. 2km
 B. 200m
 C. 200km
 D. 2000 cm 
pdf 4 trang Thùy Dung 31/01/2023 3980
Bạn đang xem tài liệu "Đề thi giữa kì 2 môn Toán Lớp 3 - Năm học 2021-2022 - Đề 2", để tải tài liệu gốc về máy hãy click vào nút Download ở trên.

File đính kèm:

  • pdfde_thi_giua_ki_2_mon_toan_lop_3_nam_hoc_2021_2022_de_2.pdf

Nội dung text: Đề thi giữa kì 2 môn Toán Lớp 3 - Năm học 2021-2022 - Đề 2

  1. Đề 2 Phần I. Trắc nghiệm (3 điểm): Khoanh vào chữ cái đặt trước câu trả lời đúng nhất: Câu 1: Số lớn nhất trong các số: 9784, 9487, 9874, 9847 A. 9784 B. 9487 C. 9874 D. 9847 Câu 2: Số nhỏ nhất trong các số: 4031, 4310, 4301, 4013 là A. 4031 B. 4013 C. 4310 D. 4301 Câu 3: Trong các độ dài: 200 m, 200 dm, 2000 cm, 2 km. Độ dài nào lớn nhất A. 2km B. 200m C. 200km D. 2000 cm Câu 4: Tìm x biết: 8462 – x = 762 A. x = 8700 B. x = 6700
  2. C. x = 7600 D. x = 7700 Câu 5: Điền dấu thích hợp 2m 2dm 2002 mm A. > B. < C. = Câu 6: 6387 + 7389 = A. 13676 B. 13776 C. 13766 D. 12776 Phần II. Tự luận (7 điểm): Câu 1: Tính nhẩm theo mẫu Mẫu: 6000 + 500 = 6500 a. 600 + 3000 b. 300 + 4000 c. 7000 + 70 d. 4000 + 500 Câu 2: Đặt tính rồi tính a) 2541 + 4238 b) 5348 + 936
  3. c) 4827 + 2634 d) 805 + 6475 Câu 3: Một cửa hàng buổi sáng bán được 456 m vải, buổi chiều bán được gấp đôi buổi sáng. Hỏi cả ngày, cửa hàng bán được bao nhiêu m vải? Đáp án Phần I. Trắc nghiệm (3 điểm) Mỗi câu đúng được 0,5 điểm: Phần II. Tự luận (7 điểm) Câu 1: (2 điểm) a. 600 + 3000 = 3600 b. 300 + 4000 = 4300 c. 7000 + 70 = 7070 d. 4000 + 500 = 4500 Câu 2: (2 điểm) Câu 3: (3 điểm) Buổi chiều cửa hàng bán được số m vải là
  4. 456 x 2 = 912 (m vải) Cả ngày cửa hàng bán được số m vải là 456 + 912 = 1368 (m vải) Đáp số: 1368 m vải