Đề thi cuối kì 1 Toán Lớp 3 - Đề số 4

Bài 1: (4,0 điểm) Khoanh vào chữ đặt trước kết quả đúng.
1) 856: 4 có kết quả là:
A. 214 B. 241 C. 225
2) 64 x 5 có kết quả là:
A. 203 B. 320 C. 415
3) 75+ 15 x 2 có kết quả là:
A. 180 B. 187 C. 105.
4) 7 gấp lên 8 lần được :
A. 64 B. 56 C. 49
pdf 2 trang Thùy Dung 14/04/2023 1820
Bạn đang xem tài liệu "Đề thi cuối kì 1 Toán Lớp 3 - Đề số 4", để tải tài liệu gốc về máy hãy click vào nút Download ở trên.

File đính kèm:

  • pdfde_thi_cuoi_ki_1_toan_lop_3_de_so_4.pdf

Nội dung text: Đề thi cuối kì 1 Toán Lớp 3 - Đề số 4

  1. ĐỀ SỐ 4 Bài 1: (4,0 điểm) Khoanh vào chữ đặt trước kết quả đúng. 1) 856: 4 có kết quả là: A. 214 B. 241 C. 225 2) 64 x 5 có kết quả là: A. 203 B. 320 C. 415 3) 75+ 15 x 2 có kết quả là: A. 180 B. 187 C. 105. 4) 7 gấp lên 8 lần được : A. 64 B. 56 C. 49 5) Một hình chữ nhật có chiều dài là 15 m, chiều rộng là 9 m. Chu vi hình chữ nhật đó là: A. 24 m B. 48 m C. 135 m 6) Một hình vuông có cạnh là 60cm. Chu vi hình vuông đó là: A. 200 B.140 C.240. 7) Tìm x: X : 3 = 9 Vậy X = ? A. X = 3 B. X = 27 C. X = 18 8) Một đàn gà có 14 con, người ta nhốt mỗi lồng 4 con. Hỏi cần có ít nhất bao nhiêu cái lồng để nhốt gà? A.4 B. 3 C.2 Bài 2 (2,0 điểm) Đặt tính rồi tính. a) 526 + 147 b) 627- 459 c) 419 x 2 d) 475 : 5 Bài 3 (1,5 điểm) Tính giá trị biểu thức:
  2. a) 55: 5 x 3 b) (12+ 11) x 3 1 Bài 4 (2,5 điểm): Một cửa hàng có 96 kg đường, đã bán số ki-lô gam đường đó. Hỏi cửa 4 hàng còn lại bao nhiêu ki-lô-gam đường? Tóm tắt Giải