Đề kiểm tra học kì II môn Toán Lớp 3 - Đề số 5

1.Khoanh vào chữ (A, B, C, D) trước câu trả lời đúng :
a)Số gồm 6 nghìn và 5 đơn vị viết là :
A.605 B.6050 C.6005 D.6500
b)Số liền sau của số 7890 là:
A.7889 B.8890 C.7900 D.7891
c)17m 3cm = …. Cm
A.137 B.173 C.1730 D.1703 
pdf 2 trang Thùy Dung 31/01/2023 2180
Bạn đang xem tài liệu "Đề kiểm tra học kì II môn Toán Lớp 3 - Đề số 5", để tải tài liệu gốc về máy hãy click vào nút Download ở trên.

File đính kèm:

  • pdfde_kiem_tra_hoc_ki_ii_mon_toan_lop_3_de_so_5.pdf

Nội dung text: Đề kiểm tra học kì II môn Toán Lớp 3 - Đề số 5

  1. ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ TIẾNG VIỆT – TOÁN 3 MÔN TOÁN KIỂM TRA GIỮA HỌC KÌ II Đề 5 1.Khoanh vào chữ (A, B, C, D) trước câu trả lời đúng : a)Số gồm 6 nghìn và 5 đơn vị viết là : A.605 B.6050 C.6005 D.6500 b)Số liền sau của số 7890 là: A.7889 B.8890 C.7900 D.7891 c)17m 3cm = . Cm A.137 B.173 C.1730 D.1703 2.Đúng ghi Đ, sai ghi S vào ô ̇ a)23 nhân 5 nhân 2 có kết quả là 203 ̇ 3.Điền số thích hợp vào chỗ trống : 4.Đặt tính rồi tính : 2476 x 6 5607 : 7
  2. 5.Tìm x : x x 5 = 3015 x + 2536 = 4675 6. Một phân xưởng phải may 2430 bộ quần áo. Phân xưởng đã may được số bộ quần áo đó. Hỏi phân xưởng còn phải may bao nhiêu bộ quần áo nữa ? Bài giải . . . . 7.Điền số thích hợp vào chỗ chấm : Hình vẽ bên có : hình tam giác góc vuông