Đề kiểm tra giữa học kì 2 Toán Lớp 3 - Đề 9 - Năm học 2021-2022

Câu 1: Hương cao 130 cm, có nghĩa là Hương cao

A.1m 30 cm             B. 1m 30 dm           C. 1m 20 cm            D. 130 dm

Câu 2:   Thứ hai tuần này là 25. Thứ hai tuần trước là ngày

A. 16                       B. 17                      C. 18                        D.19

Câu 3:  Một gia đình nhốt đều số thỏ nuôi vào 5 chuồng.Nếu đếm số thỏ nuôi trong 2 chuồng thì được 10 con. Hỏi gia đình đó nuôi bao nhiêu con thỏ

A. 12 con                 B. 15  con                C. 20 con                   D. 25 con

docx 1 trang Thùy Dung 14/04/2023 1580
Bạn đang xem tài liệu "Đề kiểm tra giữa học kì 2 Toán Lớp 3 - Đề 9 - Năm học 2021-2022", để tải tài liệu gốc về máy hãy click vào nút Download ở trên.

File đính kèm:

  • docxde_kiem_tra_giua_hoc_ki_2_toan_lop_3_de_9_nam_hoc_2021_2022.docx

Nội dung text: Đề kiểm tra giữa học kì 2 Toán Lớp 3 - Đề 9 - Năm học 2021-2022

  1. ĐỀ KIỂM TRA GIỮA HỌC KỲ II MÔN:TOÁN 3 Phần I. Trắc nghiệm (3 điểm). Khoanh vào chữ cái đặt trước câu trả lời đúng nhất: Câu 1: Hương cao 130 cm, có nghĩa là Hương cao A.1m 30 cm B. 1m 30 dm C. 1m 20 cm D. 130 dm Câu 2: Thứ hai tuần này là 25. Thứ hai tuần trước là ngày A. 16 B. 17 C. 18 D.19 Câu 3: Một gia đình nhốt đều số thỏ nuôi vào 5 chuồng.Nếu đếm số thỏ nuôi trong 2 chuồng thì được 10 con. Hỏi gia đình đó nuôi bao nhiêu con thỏ A. 12 con B. 15 con C. 20 con D. 25 con Câu 4: Hình bên có bao nhiêu tứ giác A. 3 tứ giác B. 4 tứ giác C. 5 tứ giác D. 6 tứ giác Câu 5: Trong phép chia một số tự nhiên bất kì cho 3. Số dư lớn nhất có thể có là A. 1 B. 2 C. 3 D. 4 Câu 6: Dãy số 1,4,7, , 100 có bao nhiêu số hạng A. 34 số B. 50 số C. 33 số D. 30 số Phần II. Tự luận (7 điểm) Câu 1: Tính giá trị biểu thức a) 3620 : 4 x 3 b) 2070 : 6 x 8 Câu 2: Một bao phân bón nặng 200 kg, một bao thuốc trừ cỏ nặng 45kg. Hỏi phải thêm vào mỗi bao thuốc trừ cỏ bao nhiêu kg để 8 bao thuốc trừ cỏ nặng bằng 2 bao phân bón Câu 3: Tìm số có 3 chữ số biết rằng khi xóa chữ số 7 ở hàng đơn vị ta đước số mới kém số phải tìm là 331