Đề kiểm tra cuối học kì II môn Toán Lớp 3 - Đề 6

Bài 1: (1 điểm)
a) Số liền trước của 89574 là: .........................................................................................
Số liền sau của 75016 là: .............................................................................................
b) Viết các số sau theo thứ tự từ bé đến lớn: 85 792; 96 001; 580792; 950999; 95 989
..........................................................................................................................................
Bài 2: (3 điểm) Đặt tính rồi tính
25078 38966  3257 6  74206 8069  32076: 4
..................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................
Bài 3: (1 điểm) Trong một năm có những tháng nào có 30 ngày?
..........................................................................................................................................
Bài 4: (2 điểm) Một người đi bộ trong 6 phút đi được 480m. Hỏi trong 9 phút người
đó đi được bao nhiêu mét đường (Quãng đường trong mỗi phút đi đều như nhau)?
Tóm tắt Bài giải
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................. 
pdf 1 trang Thùy Dung 31/01/2023 5900
Bạn đang xem tài liệu "Đề kiểm tra cuối học kì II môn Toán Lớp 3 - Đề 6", để tải tài liệu gốc về máy hãy click vào nút Download ở trên.

File đính kèm:

  • pdfde_kiem_tra_cuoi_hoc_ki_ii_mon_toan_lop_3_de_6.pdf

Nội dung text: Đề kiểm tra cuối học kì II môn Toán Lớp 3 - Đề 6

  1. ĐỀ KIỂM TRA CUỐI HỌC KÌ II MÔN: TOÁN - LỚP 3 6 Bài 1 : (1 đi ểm) a) Số li ền trước của 89574 là: S ố li ền sau của 75016 là: b) Viết các số sau theo thứ t ự t ừ bé đến lớn: 85 792; 96 001; 580792; 950999; 95 989 Bài 2 : (3 đi ểm) Đặt tính rồi tính 25078 38966 3257 6 74206 8069 32076:4 Bài 3 : (1 đi ểm) Trong một năm có những tháng nào có 30 ngày? Bài 4: (2 điểm) Một người đi bộ trong 6 phút đi được 480m. Hỏi trong 9 phút người đó đi được bao nhiêu mét đường (Quãng đường trong mỗi phút đi đều như nhau)? Tóm tắt Bài giải hoc360.net Bài 5: (3 điểm) Một tấm bìa hình chữ nhật có chiều dài 12m, chiều rộng 7m. Cắt tấm bìa này thành tấm bìa hình vuông có cạnh bằng 7cm và tấm bìa còn lại là hình ch ữ nhật (hình vẽ). Tính diện tích tấm bìa còn lại bằng các cách khác nhau Bài giải