Đề kiểm tra cuối học kì II môn Toán Lớp 3 - Đề 10

Bài 2: Khoanh tròn vào chữ cái trước câu trả lời đúng :
a) Số liền sau của 75 840 là :
A. 75 839 B. 75 841 C. 75 830 D. 75 850
b) Diện tích miếng bìa hình vuông có cạnh 8 cm là :
A. 64 cm2 B. 16 cm2 C. 32 cm2
c) Giá trị biểu thức 6 + 14  5 là :
A. 100 B. 76 C. 420 D. 86
d) Cho 3 m 8 cm = ………..cm.
Số thích hợp điền vào chỗ chấm là :
A. 38 B. 380 C. 300 D. 308 
pdf 2 trang Thùy Dung 31/01/2023 9120
Bạn đang xem tài liệu "Đề kiểm tra cuối học kì II môn Toán Lớp 3 - Đề 10", để tải tài liệu gốc về máy hãy click vào nút Download ở trên.

File đính kèm:

  • pdfde_kiem_tra_cuoi_hoc_ki_ii_mon_toan_lop_3_de_10.pdf

Nội dung text: Đề kiểm tra cuối học kì II môn Toán Lớp 3 - Đề 10

  1. ĐỀ KIỂM TRA CUỐI HỌC KÌ II MÔN: TOÁN - LỚP 3 10 Phần I: TRẮC NGHIỆM (3 điểm) Khoanh tròn vào chữ đặt trước câu trả lời đúng Bài 1: (1 điểm ) Viết theo mẫu : Viết số Đọc số 54 369 Năm mươi tư nghìn ba trăm sáu mươi chín 36 052 Bốn mươi hai nghìn hai trăm linh sáu 25 518 Tám mươi nghìn sáu trăm ba mươi hai Bài 2: Khoanh tròn vào chữ cái trước câu trả lời đúng : a) Số liền sau của 75 840 là : A. 75 839 B. 75 841 C. 75 830 D. 75 850 b) Diện tích miếng bìa hình vuông có cạnh 8 cm là : A. 64 cm2 B. 16 cm2 C. 32 cm2 c) Giá trị biểu thức 6 + 14 5 là : A. 100 B. 76 C. 420 D. 86 d) Cho 3 m 8 cm = cm. Số thích hợp điền vào chỗ chấm là : A. 38 B. 380 C. 300 D. 308 Phần II: TỰ LUẬN (6 điểm) Bài 1: (2 điểm) Đặt tính rồi tính. 27684 + 5023 84091 – 1735 12041 6 16538 : 3 Bài 2: (1,5 điểm) Tìm x : X 3 = 7356 X – 592 = 4605 4
  2. 1 Bài 3: (2,5 điểm) Một mảnh đất hình chữ nhật có chiều dài 16 m, chiều rộng bằng 4 chiều dài. Tính diện tích mảnh đất đó ? Tóm tắt Bài giải