Bộ 10 đề kiểm tra học kì 2 môn Toán Lớp 3 Sách Kết nối tri thức với cuộc sống (Có đáp án)

I. TRẮC NGHIỆM

(Khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng)

Câu 1. Số “Bảy mươi hai nghìn ba trăm linh sáu” viết là:

A. 70 326 B. 27 306 C. 72 306 D. 62 307

Câu 2. Trong một năm có bao nhiêu tháng có 31 ngày?

A. 4 tháng B. 5 tháng C. 7 tháng D. 8 tháng

Câu 3. Trong các số dưới đây, số lớn nhất là:

A. 68 409 B. 67 934 C. 66 804 D. 68 712

Câu 4. Mai đi từ nhà lúc 6 giờ 45 phút và đến trường lúc 7 giờ 10 phút. Hỏi Mai đi từ nhà đến trường hết bao nhiêu phút?

A. 25 phút B. 20 phút C. 15 phút D. 30 phút

Câu 5. Mẹ mua 8 quả cam và ép tất cả lấy nước. Mỗi quả cam sau khi ép cho khoảng 150 ml nước cam. Mẹ rót lượng nước cam ép vào đầy 3 chiếc cốc. Vậy lượng nước cam có trong mỗi cốc là:

A. 400 ml B. 800 ml C. 1200 ml D. 600 ml

Câu 6. Mẹ mua cho Huyền một quyển truyện giá 25 000 đồng và một cái bút chì giá 7 000 đồng. Mẹ đưa cho cô bán hàng một tờ giấy bạc 50 000 đồng. Hỏi cô bán hàng cần trả lại mẹ bao nhiêu tiền?

A. 32 000 đồng B. 28 000 đồng

C. 15 000 đồng D. 18 000 đồng

pdf 56 trang Minh Huyền 12/01/2024 200
Bạn đang xem 20 trang mẫu của tài liệu "Bộ 10 đề kiểm tra học kì 2 môn Toán Lớp 3 Sách Kết nối tri thức với cuộc sống (Có đáp án)", để tải tài liệu gốc về máy hãy click vào nút Download ở trên.

File đính kèm:

 • pdfbo_10_de_kiem_tra_hoc_ki_2_mon_toan_lop_3_sach_ket_noi_tri_t.pdf

Nội dung text: Bộ 10 đề kiểm tra học kì 2 môn Toán Lớp 3 Sách Kết nối tri thức với cuộc sống (Có đáp án)

 1. BỘ ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ 2 Môn: Toán lớp 3 Bộ sách: Kết nối tri thức ĐỀ 1 I. TRẮC NGHIỆM (Khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng) Câu 1. Số “Bảy mươi hai nghìn ba trăm linh sáu” viết là: A. 70 326 B. 27 306 C. 72 306 D. 62 307 Câu 2. Trong một năm có bao nhiêu tháng có 31 ngày? A. 4 tháng B. 5 tháng C. 7 tháng D. 8 tháng Câu 3. Trong các số dưới đây, số lớn nhất là: A. 68 409 B. 67 934 C. 66 804 D. 68 712 Câu 4. Mai đi từ nhà lúc 6 giờ 45 phút và đến trường lúc 7 giờ 10 phút. Hỏi Mai đi từ nhà đến trường hết bao nhiêu phút? A. 25 phút B. 20 phút C. 15 phút D. 30 phút Câu 5. Mẹ mua 8 quả cam và ép tất cả lấy nước. Mỗi quả cam sau khi ép cho khoảng 150 ml nước cam. Mẹ rót lượng nước cam ép vào đầy 3 chiếc cốc. Vậy lượng nước cam có trong mỗi cốc là: A. 400 ml B. 800 ml C. 1200 ml D. 600 ml Câu 6. Mẹ mua cho Huyền một quyển truyện giá 25 000 đồng và một cái bút chì giá 7 000 đồng. Mẹ đưa cho cô bán hàng một tờ giấy bạc 50 000 đồng. Hỏi cô bán hàng cần trả lại mẹ bao nhiêu tiền? A. 32 000 đồng B. 28 000 đồng C. 15 000 đồng D. 18 000 đồng II. TỰ LUẬN Câu 1. Điền vào chỗ trống: Đồng hồ bên chỉ . giờ . phút. Số liền trước của số 75 890 là Làm tròn số 42 637 đến hàng nghìn ta được số 1
 2. Câu 2. Đặt tính rồi tính: a) 21 817 x 3 b) 23 436 : 3 Câu 3. Tính giá trị biểu thức: a) (8 370 – 4 525) : 5 b) 45 138 + 29 648: 4 Câu 4. Một sân bóng đá hình chữ nhật có chiều dài 105 m và chiều rộng bằng 68 m. Tính chu vi của sân bóng đá đó? Câu 5. Một công ty thiết bị y tế lần thứ nhất đã nhập về 25 300 chiếc khẩu trang, lần thứ hai nhập ít hơn lần thứ nhất 8 600 chiếc khẩu trang. Hỏi cả hai lần công ty đã nhập về bao nhiêu chiếc khẩu trang. HƯỚNG DẪN GIẢI CHI TIẾT ĐỀ 1 I. TRẮC NGHIỆM Câu 1 Phương pháp Để đọc số có năm chữ số, ta đọc lần lượt từ hàng chục nghìn, hàng nghìn, hàng trăm, hàng chục, hàng đơn vị từ trái sang phải. Cách giải Số “Bảy mươi hai nghìn ba trăm linh sáu” đọc là 72 306. Chọn C. Câu 2 2
 3. Phương pháp Em có thể xác định các tháng có 31 ngày dựa theo các khớp lồi trên 2 bàn tay, đếm lần lượt từ tay trái đến tay phải, từ tháng 1 đến tháng 12. Cách giải Trong một năm có 7 tháng có 31 ngày là tháng 1, 3, 5, 7, 8, 10, 12 Chọn C. Câu 3 Phương pháp So sánh các số đã cho rồi kết luận. Cách giải Ta có 66 804 < 67 934 < 68 409 < 68 712 Vậy số lớn nhất là 68 712 Chọn D. Câu 4 Cách giải Mai đi từ nhà lúc 6 giờ 45 phút và đến trường lúc 7 giờ 10 phút. Vậy Mai đi từ nhà đến trường hết 25 phút. Chọn A. Câu 5 Phương pháp - Tìm số mi-li-lít ép được từ 8 quả cam - Tìm số mi-li-lít nước cam ở mỗi cốc Cách giải Số mi-li-lít nước cam ép được từ 8 quả cam là 150 x 8 = 1 200 (ml) Lượng nước cam có trong mỗi cốc là 1 200 : 3 = 400 (ml) Đáp số: 400 ml Chọn A. Câu 6 Phương pháp - Tìm số tiền mẹ mua tất cả = Giá tiền quyển truyện + giá tiền cái bút - Tìm số tiền được trả lại = Số tiền mẹ đưa cô bán hàng - số tiền mẹ mua tất cả 3
 4. Cách giải Số tiền mẹ mua quyển truyện và cái bút chì là 25 000 + 7 000 = 32 000 (đồng) Cô bán hàng cần trả lại mẹ số tiền là 50 000 – 32 000 = 18 000 (đồng) Đáp số: 18 000 đồng Chọn D. II. TỰ LUẬN Câu 1. Phương pháp - Quan sát đồng hồ rồi điền thời gian thích hợp vào chỗ chấm. - Số liền trước của một số thì kém số đó 1 đơn vị. - Khi làm tròn một số đến hàng nghìn, ta so sánh chữ số hàng trăm với 5. Nếu chữ số hàng trăm lớn hơn 5 thì làm tròn lên, còn lại ta làm tròn xuống. Cách giải Đồng hồ bên chỉ 2 giờ 48 phút. Số liền trước của số 75 890 là 75 889 Làm tròn số 42 637 đến hàng nghìn ta được số 43 000. Câu 2. Phương pháp - Đặt tính theo quy tắc đã học - Nhân lần lượt thừa số thứ hai với từng chữ số của thừa số thứ nhất, lần lượt từ phải sang trái. - Chia lần lượt từ trái sang phải Cách giải 4
 5. 2 34 3 6 3 21817 24 78 1 2 a) 3 b) 03 6 54 5 1 06 0 Câu 3. Phương pháp - Với biểu thức có chứa dấu ngoặc, ta thực hiện phép ở trong ngoặc trước - Với biểu thức có chứa phép chia và phép cộng, ta thực hiện phép chia trước Cách giải a) (8 370 – 4 525) : 5 = 3 845 : 5 = 769 b) 45 138 + 29 648 : 4 = 45 138 + 7 412 = 52 550 Câu 4 Phương pháp Chu vi hình chữ nhật = (chiều dài + chiều rộng) x 2 Cách giải Chu vi của sân bóng đá là (105 + 68) x 2 = 346 (m) Đáp số: 346 m Câu 5 Phương pháp - Tìm số chiếc khẩu trang nhập về lần thứ hai = Số chiếc khẩu trang nhập lần thứ nhất – 8 200 - Tìm số chiếc khẩu trang nhập về cả 2 lần Cách giải Số chiếc khẩu trang nhập về lần thứ hai là 25 300 – 8 600 = 16 700 (chiếc) Cả hai lần công ty đã nhập về số chiếc khẩu trang là 25 300 + 16 700 = 42 000 (chiếc) Đáp số: 42 000 chiếc khẩu trang 5
 6. ĐỀ 2 I. TRẮC NGHIỆM (Khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng) Câu 1. Số có chữ số hàng nghìn là 6 là: A. 29 601 B. 56 380 C. 61 792 D. 33 861 Câu 2. Trong các số dưới đây, số bé nhất là: A. 85 723 B. 78 529 C. 72 587 D. 87 525 Câu 3. Một hình vuông có chu vi bằng 36 cm. Diện tích của hình vuông đó là: A. 24 cm2 B. 81 cm2 C. 60 cm2 D. 72 cm2 Câu 4. Làm tròn số 64 719 đến hàng chục nghìn ta được: A. 60 000 B. 70 000 C. 64 000 D. 65 000 Câu 5. Hôm nay là ngày 28 tháng 5. Còn 5 ngày nữa An sẽ tham dự trại hè do thành phố tổ chức. Hỏi An sẽ tham dự trại hè vào ngày nào? A. Ngày 1 tháng 6 B. Ngày 2 tháng 6 C. Ngày 3 tháng 6 D. Ngày 4 tháng 6 Câu 6. Xưởng sản xuất của bác Nam cần lắp đặt 3 000 chiếc ghế. Mỗi chiếc ghế cần dùng 8 chiếc đinh vít nhưng xưởng của bác mới chỉ có 15 700 chiếc đinh vít. Vậy số đinh vít xưởng sản xuất của bác Nam còn thiếu là: A. 8 300 chiếc B. 2 400 chiếc C. 7 500 chiếc D. 9 200 chiếc II. TỰ LUẬN Câu 1. Điền vào chỗ trống: - Số 54 625 đọc là - Đồng hồ bên chỉ giờ . phút - 8m 15mm = mm Câu 2. Đặt tính rồi tính a) 21 607 x 4 b) 40 096 : 7 6
 7. 36943 34611 a) 8767 b) 25490 45710 9121 84776 4 04 21194 1 26 0 4 07 c) 4 d) 37 5 04 1 6 16 0 Câu 2. Tính giá trị của biểu thức: a) 93 645 : 9 x 5 b) 12 740 + 5 037 x 4 Phương pháp - Với biểu thức chỉ chứa phép tính nhân, chia thực hiện lần lượt từ trái sang phải - Với biểu thức có chứa phép tính cộng, trừ, nhân, chia ta thực hiện phép tính nhân, chia trước, thực hiện phép tính cộng, trừ sau. Cách giải a) 93 645 : 9 x 5 = 10 405 x 5 = 52 025 b) 12 740 + 5 037 x 4 = 12 740 + 20 148 = 32 888 Câu 3. >, 15 600 ml Vậy 16 > 2 600 ml x 6 b) 9 155 g + 1 040 g 10 kg Ta có 9 155 g + 1 040 g = 10 195 g ; 10 kg = 10 000 g Mà 10 195 g > 10 000 g Vậy 9 155 g + 1 040 g > 10 kg Câu 4. Tính chu vi của khung cửa sổ hình chữ nhật có chiều dài 125 cm và chiều rộng 108 cm. 38
 8. Phương pháp giải Chu vi hình chữ nhật = (chiều dài + chiều rộng) x 2 Cách giải Chu vi của khung cửa sổ hình chữ nhật là (125 + 108) x 2 = 466 (cm) Đáp số: 466 cm Câu 5. Trời nắng nóng, Nam đi mua 4 cốc nước mía và 1 quả dừa về cho cả nhà giải khát. Mỗi cốc nước mía có giá 8 000 đồng và mỗi quả dừa có giá 15 000 đồng. Hỏi Nam cần trả người bán hàng bao nhiêu tiền? Phương pháp giải - Tìm giá tiền mua 4 cốc nước mía = giá tiền mua một cốc nước mía x 4 - Tìm số tiền Nam cần trả = Giá tiền mua 4 cốc nước mía + giá tiền mua 1 quả dừa Cách giải Tóm tắt 1 cốc nước mía: 8 000 đồng 1 quả dừa: 15 000 đồng 4 cốc nước mía và 1 quả dừa: ? đồng Bài giải Mua 4 cốc nước mía hết số tiền là 8 000 x 4 = 32 000 (đồng) Nam cần trả người bán hàng số tiền là 32 000 + 15 000 = 47 000 (đồng) Đáp số: 47 000 đồng 39
 9. ĐỀ 8 I. TRẮC NGHIỆM (Khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng) Câu 1. Số liền sau của số 75 299 là: A. 7 5289 B. 75 298 C. 75 300 D. 75 301 Câu 2. Trong các số 85 723, 78 529, 72 587, 87 525, số lớn nhất là: A. 85 723 B. 78 529 C. 72 587 D. 87 525 Câu 3. Gia đình Mai lên ô tô khởi hành từ Hà Nội lúc 6 giờ 15 phút và đến Hải Phòng lúc 9 giờ rưỡi. Thời gian gia đình Mai đi từ Hà Nội đến Hải Phòng là: A. 3 giờ 30 phút B. 195 phút C. 180 phút D. 2 giờ 45 phút Câu 4. Cho hình vẽ sau: Độ dài đường kính của hình tròn tâm O là: A. 2 cm B. 8 cm C. 4 cm D. 12 cm Câu 5. Diện tích của hình chữ nhật có chiều dài 12 cm, chiều rộng 7 cm là: A. 84 cm2 B. 38 cm C. 38 cm2 D. 84 cm Câu 6. Nam mua 5 quyển vở và đưa cô bán hàng tờ 100 000 đồng. Cô bán hàng trả lại Nam 35 000 đồng. Vậy mỗi quyển vở Nam mua có giá là: A. 13 000 đồng B. 15 000 đồng C. 16 000 đồng D. 18 000 đồng II. TỰ LUẬN Câu 1. Đặt tính rồi tính. a) 16 752 + 5308 b) 72 840 – 45 117 c) 14 116 x 7 c) 85 348 : 5 Câu 2. Tính giá trị của biểu thức: 40
 10. a) 23 418 + 51 205 : 5 b) 29 491 x (17 380 – 17 376) Câu 3. Số? 3 m = . mm 14 000 ml = 5 kg 28 g = g 7 000 cm = m Câu 4. Trong hũ có 5 cái kẹo, trong đó có 3 kẹo màu đỏ và 2 kẹo màu xanh. Bạn Mai nhắm mắt và lấy bất kì 2 cái kẹo trong hũ. Hỏi các sự kiện có thể xảy ra là gì? Câu 5. Trường tiểu học Minh Khai tổ chức cho giáo viên và học sinh đi tham quan trong đó có 6 chiếc xe ô tô loại 45 chỗ và 1 chiếc xe ô tô loại 30 chỗ là vừa đủ ghế cho tất cả mọi người. Hỏi trường tiểu học Minh Khai đã tổ chức cho bao nhiêu người đi tham quan? 41
 11. HƯỚNG DẪN GIẢI CHI TIẾT ĐỀ 8 I. TRẮC NGHIỆM Câu 1. Số liền sau của số 75 299 là: A. 7 5289 B. 75 298 C. 75 300 D. 75 301 Phương pháp Muốn tìm số liền sau của một số ta lấy số đó trừ 1. Cách giải Số liền sau của số 75 299 là 75 300. Chọn C. Câu 2. Trong các số 85 723, 78 529, 72 587, 87 525, số lớn nhất là: A. 85 723 B. 78 529 C. 72 587 D. 87 525 Phương pháp So sánh các số để xác định số lớn nhất. Cách giải Ta có 72 587 < 78 529 < 85 723 < 87 525 Vậy số lớn nhất là 87 525. Chọn D. Câu 3. Gia đình Mai lên ô tô khởi hành từ Hà Nội lúc 6 giờ 15 phút và đến Hải Phòng lúc 9 giờ rưỡi. Thời gian gia đình Mai đi từ Hà Nội đến Hải Phòng là: A. 3 giờ 30 phút B. 195 phút C. 180 phút D. 2 giờ 45 phút Phương pháp - Thời gian từ Hà Nội đến Hải Phòng = Thời điểm đến Hải Phòng – Thời điểm khởi hành - Áp dụng cách đổi: 1 giờ = 60 phút Cách giải Thời gian gia đình Mai đi từ Hà Nội đến Hải Phòng là: 9 giờ 30 phút – 6 giờ 15 phút = 3 giờ 15 phút Đổi: 3 giờ 15 phút = 195 phút Chọn B. Câu 4. Cho hình vẽ sau: 42
 12. Độ dài đường kính của hình tròn tâm O là: A. 2 cm B. 8 cm C. 4 cm D. 12 cm Phương pháp giải - Quan sát hình vẽ để tìm bán kính của hình tròn - Đường kính = bán kính x 2 Cách giải Ta thấy hình tròn có bán kính là 4 cm Vậy đường kính của hình tròn là 4 x 2 = 8 cm Chọn B Câu 5. Diện tích của hình chữ nhật có chiều dài 12 cm, chiều rộng 7 cm là: A. 84 cm2 B. 38 cm C. 38 cm2 D. 84 cm Phương pháp Diện tích của hình chữ nhật = Chiều dài x chiều rộng Cách giải Diện tích của hình chữ nhật là 12 x 7 = 84 (cm2) Đáp số: 84 cm2 Chọn A. Câu 6. Nam mua 5 quyển vở và đưa cô bán hàng tờ 100 000 đồng. Cô bán hàng trả lại Nam 35 000 đồng. Vậy mỗi quyển vở Nam mua có giá là: A. 13 000 đồng B. 15 000 đồng C. 16 000 đồng D. 18 000 đồng Phương pháp - Tìm số tiền Nam mua 5 quyển vở = Số tiền Nam đưa cô bán hàng – Số tiền được trả lại - Tìm giá tiền mỗi quyển vở = số tiền Nam mua 5 quyển vở : 5 Cách giải Số tiền Nam mua 5 quyển vở là 100 000 – 35 000 = 65 000 (đồng) Mỗi quyển vở Nam mua có giá là 65 000 : 5 = 13 000 (đồng) Đáp số: 13 000 đồng Chọn A. II. TỰ LUẬN Câu 1. Đặt tính rồi tính. 43
 13. a) 16 752 + 5308 b) 72 840 – 45 117 c) 14 116 x 7 c) 85 348 : 5 Phương pháp - Đặt tính - Với phép cộng, phép trừ: Cộng hoặc trừ các chữ số thẳng cột lần lượt từ phải sang trái - Với phép nhân: Thực hiện nhân lần lượt từ phải sang trái - Với phép chia: Thực hiện chia lần lượt từ trái sang phải Cách giải 16752 72840 a) 5308 b) 45117 22060 27723 85348 5 35 17069 1 41 1 6 03 c) 7 d) 34 9 88 1 2 48 3 Câu 2. Tính giá trị của biểu thức: a) 23 418 + 51 205 : 5 b) 29 491 x (17 380 – 17 376) Phương pháp a) Với biểu thức có chứa phép tính cộng, trừ, nhân, chia, ta thực hiện phép tính nhân, chia trước; thực hiện phép tính cộng, trừ sau. b) Với biểu thức có chứa dấu ngoặc ta thực hiện ở trong ngoặc trước Cách giải a) 23 418 + 51 205 : 5 = 23 418 + 10 241 = 33 659 b) 29 491 x (17 380 – 17 376) = 29 491 x 4 = 117 964 Câu 3. Số? 3 m = . mm 14 000 ml = 5 kg 28 g = g 7 000 cm = m Phương pháp Áp dụng cách đổi: 1 m = 1 000 mm ; 1 = 1 000 ml 44
 14. 1 kg = 1 000g ; 1 m = 100 cm Cách giải 3 m = 3 000 mm 14 000 ml = 14 5 kg 28 g = 5 028 g 7 000 cm = 70 m Câu 4. Trong hũ có 5 cái kẹo, trong đó có 3 kẹo màu đỏ và 2 kẹo màu xanh. Bạn Mai nhắm mắt và lấy bất kì 2 cái kẹo trong hũ. Hỏi các sự kiện có thể xảy ra là gì? Phương pháp Mô tả các các sự kiện có thể xảy ra khi lấy 2 cái kẹo trong hũ. Cách giải Các sự kiện có thể xảy ra khi lấy bất kì 2 cái kẹo trong hũ là: - Mai có thể lấy được 2 chiếc kẹo màu đỏ - Mai có thể lấy được 2 chiếc kẹo màu xanh - Mai có thể lấy được 1 chiếc kẹo màu đỏ, 1 chiếc kẹo màu xanh Câu 5. Trường tiểu học Minh Khai tổ chức cho giáo viên và học sinh đi tham quan trong đó có 6 chiếc xe ô tô loại 45 chỗ và 1 chiếc xe ô tô loại 30 chỗ là vừa đủ ghế cho tất cả mọi người. Hỏi trường tiểu học Minh Khai đã tổ chức cho bao nhiêu người đi tham quan? Phương pháp - Tìm số người trên các xe loại 45 chỗ = Số người trên mỗi xe x số xe loại 45 chỗ - Tìm số người đi tham quan tất cả = Số người trên xe 45 chỗ + số người trên xe 30 chỗ. Cách giải Số người trên các xe ô tô loại 45 chỗ là 45 x 6 = 270 (người) Số người đi tham quan của trường tiểu học Minh Khai là 270 + 30 = 300 (người) Đáp số: 300 người 45
 15. ĐỀ 9 I. TRẮC NGHIỆM (Khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng) Câu 1. Số liền trước của số bé nhất có 5 chữ số là: A. 9 999 B. 10 000 C. 10 001 D. 99 999 Câu 2. Một hình vuông có chu vi là 28 cm thì cạnh của hình vuông có độ dài là: A. 6 cm B. 49 cm C. 14 cm D. 7 cm Câu 3. Cho 6 m = mm. Số thích hợp điền vào chỗ chấm là: A. 60 B. 600 C. 6 000 D. 60 000 Câu 4. Khẳng định nào dưới đây là sai? A. 1 năm có 12 tháng B. Tháng 6 có 31 ngày C. 8 m = 80 dm D. 7 phút = 420 giây Câu 5. Dấu (>, , B. < C. = Câu 6. Mai vào cửa hàng mua 2 thanh sô-cô-la và 1 gói bánh. Biết 1 thanh sô-cô-la có giá 26 000 đồng và 1 gói bánh có giá 34 000 đồng. Hỏi Mai mua hết bao nhiêu tiền? A. 86 000 đồng B. 60 000 đồng C. 78 000 đồng D. 65 000 đồng II. TỰ LUẬN Câu 1. Đặt tính rồi tính: a) 31 826 + 16 419 b) 27 650 – 2 854 c) 10 319 x 7 d) 63 965 : 5 46
 16. Câu 2. Tìm x, biết: a) x : 8 = 7386 b) 4 x 80084 Câu 3. Gia đình bác Minh đã mua 2 xe ô tô gạch, mỗi xe chở 4 500 viên gạch. Sau 2 ngày, những người thợ xây đã xây hết 2 383 viên gạch. Hỏi còn bao nhiêu viên gạch chưa xây? Câu 4. Một hình chữ nhật có chu vi bằng 164 m, chiều dài là 52 m. Chiều rộng hình chữ nhật là bao nhiêu? HƯỚNG DẪN GIẢI CHI TIẾT I. TRẮC NGHIỆM (Khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng) Câu 1. Số liền trước của số bé nhất có 5 chữ số là: A. 9 999 B. 10 000 C. 10 001 D. 99 999 Phương pháp - Xác định số bé nhất có 5 chữ số. - Để tìm số liền trước của một số ta lấy số đó trừ đi 1 Cách giải Số bé nhất có 5 chữ số là 10 000. Số liền trước của 10 000 là 9 999. Chọn A Câu 2. Một hình vuông có chu vi là 28 cm thì cạnh của hình vuông có độ dài là: A. 6 cm B. 49 cm C. 14 cm D. 7 cm Phương pháp 47
 17. Độ dài cạnh hình vuông = Chu vi hình vuông : 4 Cách giải Độ dài cạnh hình vuông là 28 : 4 = 7 (cm) Chọn D. Câu 3. Cho 6 m = mm. Số thích hợp điền vào chỗ chấm là: A. 60 B. 600 C. 6 000 D. 60 000 Phương pháp Áp dụng cách đổi: 1m = 1 000mm Cách giải 6 m = 6 000 mm Chọn C Câu 4. Khẳng định nào dưới đây là sai? A. 1 năm có 12 tháng B. Tháng 6 có 31 ngày C. 8 m = 80 dm D. 7 phút = 420 giây Phương pháp Đọc mỗi câu rồi chọn câu sai. Cách giải Khẳng định sai là: Tháng 6 có 31 ngày Chọn B Câu 5. Dấu (>, , B. < C. = Phương pháp Tính giá trị vế phải rồi so sánh hai vế. Cách giải 68 832 – 9 867 = 58 965 Ta có 58 956 < 58 965 Vậy 58 956 < 68 832 – 9 867 Câu 6. Mai vào cửa hàng mua 2 thanh sô-cô-la và 1 gói bánh. Biết 1 thanh sô-cô-la có giá 26 000 đồng và 1 gói bánh có giá 34 000 đồng. Hỏi Mai mua hết bao nhiêu tiền? A. 86 000 đồng B. 60 000 đồng C. 78 000 đồng D. 65 000 đồng Phương pháp 48
 18. - Tìm giá tiền mua 2 thanh sô-cô-la = giá tiền mua một thanh sô-cô-la x 2 - Tìm giá tiền Mai đã mua sô-cô-la và gói bánh Cách giải Giá tiền mua 2 thanh sô-cô-la là 26 000 x 2= 52 000 (đồng) Mai mua sô-cô-la và gói bánh hết số tiền là 52 000 + 26 000 = 78 000 (đồng) Đáp số: 78 000 đồng II. TỰ LUẬN Câu 1. Đặt tính rồi tính: a) 31 826 + 16 419 b) 27 650 – 2 854 c) 10 319 x 7 d) 63 965 : 5 Phương pháp - Đặt tính - Với phép cộng, trừ: Thực hiện cộng hoặc trừ các chữ số thẳng cột lần lượt từ phải sang trái - Với phép nhân: Thực hiện nhân lần lượt từ phải sang trái - Với phép chia: Thực hiện chia từ trái sang phải Cách giải 31826 27650 a) 16419 b) 2854 48245 24796 63965 5 13 12793 1 03 1 9 39 c) 7 d) 46 7 22 3 3 15 0 Câu 2. Tìm x, biết: a) x : 8 = 7 386 b) 480084 x Phương pháp - Muốn tìm số bị chia ta lấy thương nhân với số chia - Muốn tìm thừa số chưa biết ta lấy tích chia cho thừa số kia Cách giải a) x : 8 = 7 386 x = 7 386 x 8 49
 19. x = 59 088 b) 4 x 80084 x 8 0 0 8 4:4 x 2 00 2 1 Câu 3. Gia đình bác Minh đã mua 2 xe ô tô gạch, mỗi xe chở 4 500 viên gạch. Sau 2 ngày, những người thợ xây đã xây hết 2 383 viên gạch. Hỏi còn bao nhiêu viên gạch chưa xây? Phương pháp - Tìm số viên gạch 2 xe chở được = Số viên gạch mỗi xe chở được x 2 - Tìm số viên gạch còn lại = Số viên gạch 2 xe chở - số viên gạch đã xây Cách giải Tóm tắt Đã mua: 2 xe Mỗi xe: 4500 viên gạch Đã xây: 2 383 viên gạch Còn lại? viên gạch Bài giải Số viên gạch bác Minh đã mua là 4 500 x 2 = 9 000 (viên) Số viên gạch còn lại là 9 000 - 2 383 = 6 617 (viên) Đáp số: 6 617 viên gạch Câu 4. Một hình chữ nhật có chu vi bằng 164 m, chiều dài là 52 m. Chiều rộng hình chữ nhật là bao nhiêu? Phương pháp - Tìm nửa chu vi hình chữ nhật = Chu vi hình chữ nhật : 2 - Chiều rộng hình chữ nhật = Nửa chu vi hình chữ nhật – chiều dài Cách giải Nửa chu vi hình chữ nhật là 164 : 2 = 82 (m) Chiều rộng hình chữ nhật là 82 – 52 = 30 (m) Đáp số: 30 m 50
 20. ĐỀ 10 I. TRẮC NGHIỆM (Khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng) Câu 1. Số liền sau của số bé nhất có 5 chữ số là: A. 9 999 B. 10 000 C. 10 001 D. 99 999 Câu 2. Giá trị của chữ số 3 trong số 93 658 là: A. 30 000 B. 30 D. 300 D. 3 000 Câu 3. Cho hình vẽ sau: Chu vi của hình chữ nhật đó là: A. 11 m B. 28 m C. 22 m D. 24 m Câu 4. Trong các khẳng định sau, khẳng định nào sai: A. 1 ngày có 24 giờ B. Tháng 8 có 30 ngày C. Tháng 7 có 31 ngày D. 1 năm có 12 tháng Câu 5. Bạn Mai mua 2 quyển vở cùng loại và đưa cho người bán hàng tờ 50 000 đồng và người bán hàng trả lại 26 000 đồng. Hỏi mỗi quyển vở có giá bao nhiêu tiền? A. 13 000 đồng B. 12 000 đồng C. 17 000 đồng D. 9 000 đồng Câu 6. Dưới đây là bảng số liệu về số lượng trứng của vật nuôi trong một trang trại. Hỏi số trứng vịt nhiều hơn số trứng gà bao nhiêu quả? A. 30 quả B. 55 quả C. 25 quả D. 35 quả II. TỰ LUẬN Câu 1. Đặt tính rồi tính 57 294 + 5 342 83 632 – 26 415 19 482 x 5 84 776 : 4 51
 21. Câu 2. Tìm x, biết: x : 5 = 9 266 24 893 – x = 10 027 Câu 3. Tính giá trị của biểu thức: a) 4 x (4938 + 7050) b) 10 000 – 1 241 x 8 Câu 4. Năm ngoái, Ninh Bình đón khoảng 38 000 khách quốc tế đến tham quan du lịch. Năm nay, do ảnh hưởng của dịch bệnh lượng khách quốc tế đến Ninh Bình đã giảm đi một nửa so với năm ngoái. Hỏi trong hai năm gần đây, Ninh Bình đã đón bao nhiêu khách quốc tế? HƯỚNG DẪN GIẢI CHI TIẾT Câu 1. Số liền sau của số bé nhất có 5 chữ số là: A. 9 999 B. 10 000 C. 10 001 D. 99 999 Phương pháp Số liền trước của một số thì bé hơn số đó 1 đơn vị. Cách giải Số bé nhất có 5 chữ số là 10 000. Vậy số liền sau của số bé nhất có 5 chữ số là 9 999 Chọn A Câu 2. Giá trị của chữ số 3 trong số 93 658 là: A. 30 000 B. 30 D. 300 D. 3 000 Phương pháp 52
 22. Xác định hàng của chữ số 3 từ đó xác định giá trị của chữ số đó. Cách giải Chữ số 3 trong số 93 658 thuộc hàng nghìn nên có giá trị là 3 000. Chọn D Câu 3. Cho hình vẽ sau: Chu vi của hình chữ nhật đó là: A. 11 m B. 28 m C. 22 m D. 24 m Phương pháp Chu vi hình chữ nhật = (chiều dài + chiều rộng) x 2 Cách giải Chu vi của hình chữ nhật đó là (7 + 4) x 2 = 22 (m) Chọn C Câu 4. Trong các khẳng định sau, khẳng định nào sai: A. 1 ngày có 24 giờ B. Tháng 8 có 30 ngày C. Tháng 7 có 31 ngày D. 1 năm có 12 tháng Phương pháp Đọc rồi chọn câu sai. Cách giải Khẳng định sai là: Tháng 8 có 30 ngày Chọn B Câu 5. Bạn Mai mua 2 quyển vở cùng loại và đưa cho người bán hàng tờ 50 000 đồng và người bán hàng trả lại 26 000 đồng. Hỏi mỗi quyển vở có giá bao nhiêu tiền? A. 13 000 đồng B. 12 000 đồng C. 17 000 đồng D. 9 000 đồng Phương pháp - Tìm số tiền mua 2 quyển vở = số tiền Mai đưa – số tiền được trả lại - Giá tiền mỗi quyển vở = Giá tiền mua 2 quyển vở : 2 53
 23. Cách giải Gía tiền mua 2 quyển vở là 50 000 – 26 000 = 24 000 (đồng) Mỗi quyển vở có giá tiền là 24 000 : 2 = 12 000 (đồng) Đáp số: 12 000 đồng Chọn B Câu 6. Dưới đây là bảng số liệu về số lượng trứng của vật nuôi trong một trang trại. Hỏi số trứng vịt nhiều hơn số trứng gà bao nhiêu quả? A. 30 quả B. 55 quả C. 25 quả D. 35 quả Phương pháp Quan sát bảng số liệu để trả lời câu hỏi. Cách giải Số trứng vịt nhiều hơn số trứng gà số quả là 120 – 95 = 25 (quả) Chọn B II. TỰ LUẬN Câu 1. Đặt tính rồi tính 57 294 + 5 342 83 632 – 26 415 19 482 x 5 84 776 : 4 Phương pháp Đặt tính rồi tính theo quy tắc đã học Cách giải 84776 4 04 21194 57 294 83632 19482 07 5342 26415 5 37 62636 57 217 97 410 16 0 Câu 2. Tìm x, biết: x : 5 = 9 266 24 893 – x = 10 027 Phương pháp - Muốn tìm số bị chia ta lấy thương nhân với số chia - Muốn tìm số trừ ta lấy số bị trừ trừ đi hiệu Cách giải x : 5 = 9 266 54
 24. x = 9 266 x 5 x = 46 330 24 893 – x = 10 027 x = 24 893 - 10 027 x = 14 866 Câu 3. Tính giá trị của biểu thức: a) 4 x (4 938 + 7 050) b) 10 000 – 1 241 x 8 Phương pháp a) Với biểu thức có chứa dấu ngoặc, ta thực hiện ở trong ngoặc trước b) Với biểu thức có chứa phép tính trừ và nhân, ta thực hiện phép nhân trước, thực hiện phép trừ sau Cách giải a) 4 x (4 938 + 7 050) = 4 x 11 988 = 47 952 b) 10 000 – 1 241 x 8 = 10 000 - 9 928 = 72 Câu 4. Năm ngoái, Ninh Bình đón khoảng 38 000 khách quốc tế đến tham quan du lịch. Năm nay, do ảnh hưởng của dịch bệnh lượng khách quốc tế đến Ninh Bình đã giảm đi một nửa so với năm ngoái. Hỏi trong hai năm gần đây, Ninh Bình đã đón bao nhiêu khách quốc tế? Phương pháp - Tìm lượng khách đến Ninh Bình năm nay = Lượng khách đến Ninh Bình năm ngoái : 2 - tìm lượng khách đến Ninh Bình hai năm gần đây = Lượng khách đến Ninh Bình năm ngoái + lượng khách đến Ninh Bình năm nay Cách giải Lượng khách đến Ninh Bình năm nay là 38 000 : 2 = 19 000 (người) Trong hai năm gần đây, Ninh Bình đã đón số khách quốc tế là 38 000 + 19 000 = 57 000 (người) Đáp số: 57 000 người 55