Đề kiểm tra cuối học kì I môn Công nghệ Lớp 3 Sách Chân trời sáng tạo - Năm học 2022-2023 (Có đáp án)

ĐỀ BÀI:

I/ TRẮC NGHIỆM: (5 điểm) HS chọn và viết vào giấy kiểm tra kết quả đúng: Câu 1: Sản phẩm công nghệ là:

a) Những đối tượng có sẵn trong tự nhiên không do con người tạo ra.

b) Những sản phẩm con người làm ra để phục vụ đời sống.

c) Cả 2 ý trên đúng.

Câu 2: Khi cắm quá nhiều đồ dùng điện vào cùng một ổ cắm thì sẽ:

a) Làm cho ổ cắm bị quá tải về điện.

b) Làm cho ổ cắm bị quá tải về điện dẫn đến cháy nổ.

c) Cả a và b đúng.

Câu 3: Chúng ta phải sử dụng sản phẩm công nghệ như thế nào?

a) Phù hợp, tiết kiệm.

b) An toàn, hiệu quả.

c) Cả a và b đúng.

Câu 4: Khi phát hiện trong nhà có mùi khí ga nồng nặc, em cần:

a) Đóng kín cửa; mở điện lên.

b) Mở cửa chạy ra ngoài và nhờ sự giúp đỡ của người lớn.

c) Gọi điện thoại cho người lớn.

pdf 17 trang Minh Huyền 16/01/2024 480
Bạn đang xem tài liệu "Đề kiểm tra cuối học kì I môn Công nghệ Lớp 3 Sách Chân trời sáng tạo - Năm học 2022-2023 (Có đáp án)", để tải tài liệu gốc về máy hãy click vào nút Download ở trên.

File đính kèm:

 • pdfde_kiem_tra_cuoi_hoc_ki_i_mon_cong_nghe_lop_3_sach_chan_troi.pdf

Nội dung text: Đề kiểm tra cuối học kì I môn Công nghệ Lớp 3 Sách Chân trời sáng tạo - Năm học 2022-2023 (Có đáp án)

 1. UY BAN NHÂN DÂN TP . CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM TRƯỜNG . Độc lập – Tự do – Hạnh phúc MA TRẬN MÔN CÔNG NGHỆ HỌC KÌ 1 – KHỐI 3, NĂM HỌC: 2022 – 2023 Mức 3 - Thực hành sử dụng một số sản phẩm - Cách phòng tránh tình huống mất an toàn trong môi trường công nghệ công nghệ. gia đình. (10%) Mức 2 (40%) Cách sử dụng một số sản phẩm công - Xử lý tình huống khi có sự cố mất an toàn xảy ra nghệ. Mức 1 -Đối tượng tự nhiên (50%) -Sản phẩm công nghệ - Nêu một số tình huống mất an toàn cho con người từ môi trường công -Nêu bộ phận chính của một số sản nghệ gia đình. phẩm công nghệ Lớp 3 CÔNG NGHỆ và ĐỜI SỐNG AN TOÀN VỚI MÔI TRƯỜNG CÔNG NGHỆ TRONG GIA 50% ĐÌNH 50%
 2. UỶ BAN NHÂN DÂN TP CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM TRƯỜNG . Độc lập – Tự do – Hạnh phúc MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ I - NĂM HỌC:2022-2023 MÔN CÔNG NGHỆ - LỚP 3 Mạch kiến thức,kĩ Số câu Mức 1 Mức 2 Mức 3 Tổng năng và số TNKQ TL TNKQ TL TNKQ TL TNKQ TL điểm CÔNG NGHỆ và Số câu 2 2 2 4 2 ĐỜI SỐNG Số điểm 2,0 3,0 2,0 4,0 3,0 (70%) AN TOÀN VỚI MÔI Số câu 1 1 1 1 TRƯỜNG CÔNG Số điểm 2,0 1,0 1,0 2,0 NGHỆ TRONG GIA ĐÌNH (30%) Tổng Số câu 2 2 2 1 1 5 3 Số điểm 2,0 3,0 2,0 2,0 1,0 5,0 5,0
 3. MA TRẬN CÂU HỎI ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ 1- NĂM HỌC:2022-2023- MÔN CÔNG NGHỆ- LỚP 3 TT Chủ đề Mức 1 Mức 2 Mức 3 Cộng 1 CÔNG NGHỆ và ĐỜI Số câu 4 2 6 SỐNG Câu số Câu 1 Câu 3 Câu 2 Câu 4 Bài 1 Bài 2 2 AN TOÀN VỚI MÔI Số câu 1 1 2 TRƯỜNG CÔNG NGHỆ Câu số Bài 3 Câu 5 TRONG GIA ĐÌNH TC 4 3 1 8 , ngày 15 tháng 12 năm 2022 Khối trưởng khối 3
 4. ỦY BAN NHÂN DÂN . CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM TRƯỜNG TH Độc lập - Tự do - Hạnh phúc KIỂM TRA CUỐI HỌC KÌ I - NĂM HỌC 2022-2023 Môn : Công nghệ - Lớp Ba Ngày tháng 12 năm 2022 Thời gian làm bài: 40 phút (Không kể thời gian phát đề) ĐỀ BÀI: I/ TRẮC NGHIỆM: (5 điểm) HS chọn và viết vào giấy kiểm tra kết quả đúng: Câu 1: Sản phẩm công nghệ là: a) Những đối tượng có sẵn trong tự nhiên không do con người tạo ra. b) Những sản phẩm con người làm ra để phục vụ đời sống. c) Cả 2 ý trên đúng. Câu 2: Khi cắm quá nhiều đồ dùng điện vào cùng một ổ cắm thì sẽ: a) Làm cho ổ cắm bị quá tải về điện. b) Làm cho ổ cắm bị quá tải về điện dẫn đến cháy nổ. c) Cả a và b đúng. Câu 3: Chúng ta phải sử dụng sản phẩm công nghệ như thế nào? a) Phù hợp, tiết kiệm. b) An toàn, hiệu quả. c) Cả a và b đúng. Câu 4: Khi phát hiện trong nhà có mùi khí ga nồng nặc, em cần: a) Đóng kín cửa; mở điện lên. b) Mở cửa chạy ra ngoài và nhờ sự giúp đỡ của người lớn. c) Gọi điện thoại cho người lớn. Câu 5: Với đồ dùng điện trong gia đình khi ra khỏi nhà, em cần: a) Để nguyên không cần tắt b) Tắt luôn cầu dao c) Tắt những đồ dùng điện khi không cần sử dụng. II/ TỰ LUẬN: (5 điểm) Câu 1: Đối tượng tự nhiên là gì? Cho ví dụ? (2 điểm) Câu 2: Khi phát hiện trong nhà có mùi khí ga nồng nặc, em cần làm gì ? (3 điểm) Hết
 5. HƯỚNG DẪN CHẤM KIỂM TRA CUỐI HKI - NĂM HỌC 2022-2023 Môn: Công nghệ - lớp Ba I/ TRẮC NGHIỆM: (5 điểm) Mỗi câu chọn đúng được 1 điểm Câu 1: b) Những sản phẩm con người làm ra để phục vụ đời sống. Câu 2: b) Làm cho ổ cắm bị quá tải về điện dẫn đến cháy nổ. Câu 3: c) Cả a và b đúng. Câu 4: b) Mở cửa chạy ra ngoài và nhờ sự giúp đỡ của người lớn. Câu 5: c) Tắt những đồ dùng điện khi không cần sử dụng. II/ TỰ LUẬN: (5 điểm) Câu 1: Đối tượng tự nhiên là gì? Cho ví dụ? (2 điểm) Đối tượng tự nhiên là những đối tượng có sẵn trong tự nhiên không do con người làm ra. Ví dụ : mặt trời. Câu 2: Khi phát hiện trong nhà có mùi khí ga nồng nặc, em cần làm gì ? (3 điểm) Khi phát hiện trong nhà có mùi khí ga nồng nặc, em cần mở tất cả các cửa để khí ga thoát ra ngoài; không bật các công tắc, thiết bị điện trong nhà để tránh gây nổ. Hết
 6. ỦY BAN NHÂN DÂN . CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM TRƯỜNG TH . Độc lập - Tự do - Hạnh phúc KIỂM TRA CUỐI HỌC KÌ I - NĂM HỌC 2022-2023 Môn : Công nghệ - Lớp Ba – Đề 2 Ngày tháng 12 năm 2022 Thời gian làm bài: 40 phút (Không kể thời gian phát đề) ĐỀ BÀI: I/ TRẮC NGHIỆM: (5 điểm) HS chọn và viết vào giấy kiểm tra kết quả đúng: Câu 1: Những vật nào sau đây là sản phẩm công nghệ? a) Điện thoại b) Biển c) Chim sẻ Câu 2: Khi ngồi xem ti vi gần sát màn hình quá lâu, mắt chúng ta sẽ cảm thấy: a) Mỏi, chảy nước mắt b) Mỏi, chảy nước mắt và dẫn đến các bệnh về mắt như cận thị, loạn thị c) Cả a và b đúng Câu 3: Để bảo vệ mắt khi sử dụng đèn học, chúng ta cần chú ý: a) Không để ánh sáng đèn chiếu vào mắt b) Không nên tắt các loại đèn trong phòng để tránh mỏi mắt và bị lóa khi nhìn từ sáng ra tối. c) Cả a và b đúng. Câu 4: Khi thấy ổ cắm điện nổ lách tách và sẹt tia lửa điện, em cần: a) Rút dây điện ra b) Dùng tay nắm phích điện giật ra c) Nhờ người lớn hỗ trợ Câu 5: Khi lớp vỏ cách điện của ổ cắm điện bị hỏng, chúng ta nên: a) Để yên xài bình thường b)Vừa sử dụng vừa thông báo cho người lớn c) Nhờ người lớn thay ổ cắm mới II/ TỰ LUẬN: (5 điểm) Câu 1: Sản phẩm công nghệ là gì? Cho ví dụ? (2 điểm) Câu 2: Em có nên vừa sử dụng điện thoại vừa sạc pin không? Vì sao? (3 điểm) Hết
 7. HƯỚNG DẪN CHẤM KIỂM TRA CUỐI HKI - NĂM HỌC 2022-2023 Môn: Công nghệ - lớp Ba I/ TRẮC NGHIỆM: (5 điểm) Mỗi câu chọn đúng được 1 điểm Câu 1: a) Điện thoại Câu 2: b) Mỏi, chảy nước mắt và dẫn đến các bệnh về mắt như cận thị, loạn thị Câu 3: a) Không để ánh sáng đèn chiếu vào mắt Câu 4: c) Nhờ người lớn hỗ trợ Câu 5: c) Nhờ người lớn thay ổ cắm mới II/ TỰ LUẬN: (5 điểm) Câu 1: Sản phẩm công nghệ là gì? Cho ví dụ? (2 điểm) Sản phẩm công nghệ là những sản phẩm được con người làm ra để phục vụ đời sống. Ví dụ : bóng đèn. Câu 2: Em có nên vừa sử dụng điện thoại vừa sạc pin không? Vì sao? (3 điểm) Em không sử dụng điện thoại khi đang cắm sạc vì làm như thế rất dễ xảy ra cháy nổ gây nguy hiểm đến bản thân và những người xung quanh. Hết
 8. ỦY BAN NHÂN DÂN . CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM TRƯỜNG TH Độc lập - Tự do - Hạnh phúc KIỂM TRA CUỐI HỌC KÌ I - NĂM HỌC 2022-2023 Môn: Công nghệ - Lớp Ba –Đề 3 Ngày tháng 12 năm 2022 Thời gian làm bài: 40 phút (Không kể thời gian phát đề) ĐỀ BÀI: I/ TRẮC NGHIỆM: (5 điểm) HS chọn và viết vào giấy kiểm tra kết quả đúng: Câu 1: Đối tượng tự nhiên là: a) Những đối tượng có sẵn trong tự nhiên không do con người tạo ra. b) Những sản phẩm con người làm ra để phục vụ đời sống. c) Cả 2 ý trên đúng. Câu 2: Để sử dụng an toàn sản phẩm công nghệ trong gia đình cần: a) Ngắt nguồn điện khi không sử dụng b) Để mặt bàn là còn nóng lên quần áo trong thời gian dài c) Sử dụng điện thoại khi đang sạc pin Câu 3: Đèn học có tác dụng gì? a) Giúp bảo vệ mắt trong quá trình học tập và làm việc. b) Cung cấp ánh sáng, giúp bảo vệ mắt trong quá trình học tập và làm việc. c) Cả a và b đúng. Câu 4: Khi thấy anh chị của em vừa sử dụng điện thoại vừa sạc pin, em sẽ: a) Không nói gì . b) Lại ngồi chơi cùng. c) Khuyên anh chị đừng sử dụng điện thoại khi đang cắm sạc vì làm như thế rất dễ xảy ra cháy nổ gây nguy hiểm đến bản thân và những người xung quanh. Câu 5: Khi gặp sự cố về điện em nên: a) Tự mình xử lý khi gặp các tình huống mà không cần nhờ đến người lớn. b) Tiếp tục xử dụng dây bị hư khi để tiết kiệm tiền. c) Thông báo cho người lớn và nhờ người lớn sửa lại chỗ hư hỏng . II/ TỰ LUẬN: (5 điểm) Câu 1: Em hãy nêu tên các bộ phận chính của đèn học? (2 điểm) Câu 2: Khi tay ướt, em có nên sử dụng các thiết bị điện không? Vì sao? (3 điểm) Hết
 9. HƯỚNG DẪN CHẤM KIỂM TRA CUỐI HKI - NĂM HỌC 2022-2023 Môn: Công nghệ - lớp Ba I/ TRẮC NGHIỆM: (5 điểm) Mỗi câu chọn đúng được 1 điểm Câu 1: a) Những đối tượng có sẵn trong tự nhiên không do con người tạo ra. Câu 2: a) Ngắt nguồn điện khi không sử dụng Câu 3: c) Cả a và b đúng. Câu 4: c) Khuyên anh chị đừng sử dụng điện thoại khi đang cắm sạc vì làm như thế rất dễ xảy ra cháy nổ gây nguy hiểm đến bản thân và những người xung quanh. Câu 5: c) Thông báo cho người lớn và nhờ người lớn sửa lại chỗ hư hỏng . II/ TỰ LUẬN: (5 điểm) Câu 1: Em hãy nêu tên các bộ phận chính của đèn học? (2 điểm) Các bộ phận chính của đèn học: bóng đèn, chụp đèn, công tắc đèn, thân đèn, dây nguồn và đế đèn. Câu 2: Khi tay ướt, em có nên sử dụng các thiết bị điện không? Vì sao? (3 điểm) Khi tay ướt, em tuyệt đối không sử dụng các thiết bị điện. Vì sẽ có nguy cơ bị điện giật, nguy hiểm đến tính mạng. Hết KIỂM TRA ĐỊNH KỲ CUỐI HK I TRƯỜNG TIỂU HỌC . NĂM HỌC 2022 – 2023 NGÀY: / 12 / 2022 TÊN : MÔN: CÔNG NGHỆ - LỚP 3 Thời gian: 40 phút LỚP : 3/ GIÁM THỊ 1 GIÁM THỊ 2 ĐIỂM LỜI NHẬN XÉT GIÁM KHẢO Giám khảo 1 Giám khảo 2 . .
 10. PHẦN 1: Em hãy khoanh tròn vào chữ cái đặt trước câu trả lời đúng. Câu 1: / 1đ Các sản phẩm nào dưới đây là sản phẩm của công nghệ ? M2 - A A. Nồi cơm điện, đèn học, quạt điện B. Rừng thông, tảng đá, cá heo C. Mặt trời, con hổ, quả dừa Câu 2: /1đ Quan sát hình ảnh dưới đây, mô tả tác dụng của sản phẩm công nghệ? M1 - A A. Tủ lạnh có tác dụng làm lạnh, giữ đồ ăn được lâu hơn. B. Chứa được nhiều đồ ăn. C. Tạo ra nước uống. Câu 3: /1đ Những loại quạt điện thông dụng là: M1 - C A. Quạt bàn, quạt trần. B. Quạt bàn, quạt trần, quạt hơi nước. C. Quạt bàn, quạt đứng, quạt trần, quạt hơi nước. Câu 4: /1đ Tác dụng của máy thu thanh là: M1 - A A. Thu tín hiệu từ đài phát thanh, chuyển tín hiệu phát thanh thành âm thanh, phát âm thanh ra loa phục vụ nghe các chương trình tin tức, học tập và giải trí. B. Thu tín hiệu từ đài phát thanh, chuyển tín hiệu phát thanh thành âm thanh. C. Chuyển tín hiệu phát thanh thành âm thanh, phát âm thanh ra loa phục vụ nghe các chương trình tin tức, học tập và giải trí. Câu 5: /1đ Ti vi có tác dụng gì? M1 - B A. Chuyển thành hình ảnh và âm thanh, phục vụ xem tin tức, giáo dục và giải trí. B. Thu tín hiệu truyền hình qua ăng ten hoặc cáp truyền hình, chuyển tín hiệu thành hình ảnh và âm thanh, phát hình ảnh ra màn hình và âm thanh ra loa để phục vụ xem các chương trình tin tức, giáo dục và giải trí. C. Thu tín hiệu truyền hình, chuyển hình ảnh và âm thanh. PHẦN 2: Tự luận Câu 6: /1 đ Ghi tên các bộ phận của đèn học :
 11. M1 Câu 7: /1đ Hành động nào gây mất an toàn khi sử dụng đèn học? M2 Câu 8: /1 đ Tình huống nào có thể gây mất an toàn khi sử dụng quạt điện? M2 Câu 9: /1 đ Kể tên 1 chương trình phát thanh thiếu nhi của đài phát thanh. M3 Câu 10 : /1đ Chúng ta cần lựa chọn vị trí ngồi xem ti vi và góc nhìn như thế nào cho M3 thích hợp? HẾT
 12. UBND TP . TRƯỜNG TH ĐÁP ÁN ĐỀ KIỂM TRA CUỐI HỌC KÌ 1 MÔN CÔNG NGHỆ LỚP 3 - NĂM HỌC 2022 – 2023 Mỗi câu trả lời đúng đạt 1đ. Câu 1 Câu 2 Câu 3 Câu 4 Câu 5 A A C A B Câu 6: Ghi đúng tên 1 bộ phận đúng đạt 0,5đ. Câu 7: Mỗi đáp án đúng đạt 1đ, có thể viết 1 trong 4 đáp án sau: - Để ánh sáng đèn chiếu vào mắt. - Chạm vào bóng đèn khi đang sử dụng. - Rút phích cắm điện bằng cách kéo dây nguồn. - Tháo bóng đèn khi không có sự hướng dẫn của người lớn. Câu 8: Mỗi đáp án đúng đạt 1đ, có thể viết 1 trong 4 đáp án sau: - Đưa ngón tay hoặc đồ vật vào trong lồng quạt khi quạt đang hoạt động. - Tháo cánh quạt khi không có sự hướng dẫn của người lớn. - Rút phích cắm điện bằng cách kéo dây nguồn. - Tháo bóng đèn khi không có sự hướng dẫn của người lớn. Câu 9: Mỗi đáp án đúng đạt 1đ Ví dụ: Ca nhạc thiếu nhi, văn nghệ thiếu nhi, phát thanh thiếu nhi Câu 10: Mỗi đáp án đúng đạt 1đ Ví dụ: Chúng ta cần ngồi đối diện với ti vi, ngồi xem vừa với khoảng cách và tầm mắt khi xem.
 13. Lưu ý: Tùy vào câu trả lời của học sinh hợp lý và phù hợp với câu hỏi thì giáo viên vẫn cho điểm tương ứng. Trường Tiểu học: A Thứ , ngày . tháng năm 202 Họ và tên: KIỂM TRA HỌC KÌ I Lớp: 3 Môn : Công nghệ Thời gian : 40 phút Điểm * Nhận xét: * Bằng số: * Ưu điểm: * Bằng chữ: * Hạn chế: . 1. Tác dụng của bóng đèn? B. Tạo ra ánh sáng cho đèn. A. Nối đèn với nguồn điện. D. Điều chỉnh độ sáng của đèn. C. Giữ cho đèn đứng vững. 2. Tác dụng của cánh quạt? B. Nối quạt với nguồn điện. A. Tạo ra gió. D. Điều chỉnh hướng gió. C. Giữ cho quạt đứng vững. 3. Máy thu thanh phát âm thanh ra đâu? B. Loa. A. Dây điện. D. Ăng-ten C. Sóng điện. 4. Phát thanh viên làm việc ở đâu? A. Đài phát thanh. B. Ủy ban nhân dân xã. C. Công ty. D. Ủy ban nhân dân huyện. 5. Tivi thu tín hiệu các chương trình truyền hình từ đài truyền hình thông qua những bộ phận nào? A. Ăng-ten hoặc cáp truyền hình. B. Điều khiển. C. Máy thu thanh. D. Máy chiếu.
 14. 6. Em hãy chọn những việc làm phù hợp có trong bảng dưới đây để phòng tránh các tình huống gây mất an toàn khi sử dụng đồ dùng điện trong gia đình bằng cách đánh dấu X vào cột lựa chọn? Thứ tự Việc làm Lựa chọn 1 Thường xuyên kiểm tra đồ dùng điện. 2 Tháo bóng đèn bàn khi đang sử dụng để kiểm tra. 3 Tắt các thiết bị điện khi ra khỏi phòng. 4 Vệ sinh quạt điện khi quạt đang hoạt động. 7. Sắp xếp đúng thứ tự hoạt động của đài truyền hình và ti vi được mô tả trong bảng dưới đây? Thứ tự Hoạt động của đài truyền hình và ti vi Tín hiệu được ăng ten thu lại và truyền đến ti vi. Tín hiệu cũng có thể được truyền đến ti vi thông qua cáp truyền hình (Truyền hình cáp) Đài truyền hình phát tín hiệu ra môi trường Ti vi chuyển tín hiệu nhận được thành hình ảnh và âm thanh Các chương trình truyền hình được sản xuất tại đài truyền hình (trường quay của đài truyền hình), sau đó chuyển thành tín hiệu truyền hình. 8. Cho các từ (Máy thu thanh, Đài truyền hình) em hãy điền từ thích hợp và hoàn thiện câu dưới đây? a) là nơi sản xuất các chương trình phát thanh và phát tín hiệu truyền hình qua ăng ten. b) là thiết bị thu nhận các tín hiệu truyền thanh qua ăng ten và phát ra loa. 9. Em hãy điền tên các bộ phận chính của đèn học ?
 15. Thứ tự Tên bộ phận chính 1 2 3 4 5 6 HẾT ĐÁP ÁN MÔN CÔNG NGHỆ LỚP 3 – HỌC KỲ I NĂM HỌC: 2022-2023 Mỗi câu đúng chấm 1 điểm. 1B 2A 3B 4A 5A 6. Em hãy chọn những việc làm phù hợp có trong bảng dưới đây để phòng tránh các tình huống gây mất an toàn khi sử dụng đồ dùng điện trong gia đình bằng cách đánh dấu X vào cột lựa chọn? (1 điểm) Thứ tự Việc làm Lựa chọn 1 Thường xuyên kiểm tra đồ dùng điện. X 2 Tháo bóng đèn bàn khi đang sử dụng để kiểm tra. 3 Tắt các thiết bị điện khi ra khỏi phòng. X 4 Vệ sinh quạt điện khi quạt đang hoạt động. 7. Sắp xếp đúng thứ tự hoạt động của đài truyền hình và ti vi được mô tả trong bảng dưới đây? (1 điểm) Thứ tự Hoạt động của đài truyền hình và ti vi
 16. 3 Tín hiệu được ăng ten thu lại và truyền đến ti vi. Tín hiệu cũng có thể được truyền đến ti vi thông qua cáp truyền hình (Truyền hình cáp) 2 Đài truyền hình phát tín hiệu ra môi trường 4 Ti vi chuyển tín hiệu nhận được thành hình ảnh và âm thanh 1 Các chương trình truyền hình được sản xuất tại đài truyền hình (trường quay của đài truyền hình), sau đó chuyển thành tín hiệu truyền hình. 8. Cho các từ (Máy thu thanh, Đài truyền hình) em hãy điền từ thích hợp và hoàn thiện câu dưới đây? (1 điểm) c) Đài truyền hình là nơi sản xuất các chương trình phát thanh và phát tín hiệu truyền hình qua ăng ten. d) Máy thu thanh là thiết bị thu nhận các tín hiệu truyền thanh qua ăng ten và phát ra loa. 9. Em hãy điền tên các bộ phận chính của đèn học ?(2 điểm) Thứ tự Tên bộ phận chính 1 Chụp đèn 2 Bóng đèn 3 Thân đèn 4 Công tắc đèn 5 Dây nguồn 6 Đế đèn